Όποιος δεν πληρώνει… δεν δηλώνει στο ΟΣΔΕ

Κοινοποίηση στα Social Media

Λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση πληρωμών αρδευτικών τελών Κωπαίδας έτους 2015 , ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Μπακογιάννης Κωνσταντίνος, και η Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Β,. κα Παπαθωμά Φανή, απέστειλαν στο Δημόσιο Ταμείο σε πρώτη φάση για βεβαίωση και είσπραξη τις οφειλές των μεγάλων καλλιεργητών , σύμφωνα με τις διατάξεις περί Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Παράλληλα να τονίσουμε ότι κρίνεται απαραίτητη η τακτοποίηση των οφειλών , διαφορετικά δεν θα μπορούν οι αγρότες να εφοδιασθούν με βεβαίωση χρήσης νερού , η οποία είναι απαραίτητη για την συμπλήρωση δηλώσεων ΟΣΔΕ έτους 2016.