Συνεδριάζει το Δ.Σ. του δήμου Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

dimosthivasΗ συνεδρίαση του Δ.Σ.  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 30 του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. 1.                 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών που διενεργούνται με τον ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 28 παρ. 1) και συγκρότηση  αυτής για το έτος 2013.
 1. 2.                Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου μετά του  αναπληρωτή του ως μέλους της επιτροπής για την παραλαβή υπηρεσιών – μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του π.δ. 28/80, για το έτος 2013.
 1. 3.                Ορισμός δυο δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους  στην επιτροπή παραλαβής έργων που το ύψος της δαπάνης των δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.984,59€ με το ΦΠΑ, για το έτος 2013.
 1. 4.                Ορισμός  ενός δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτή  του στην επιτροπή παραλαβής έργων που το ύψος της δαπάνης των υπερβαίνει το ποσό των 6.984,59€ με το ΦΠΑ, για το έτος 2013.
 1. 5.                Ανάδειξη των μελών που θα συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θηβαίων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 μέχρι 31/8/2014.
 1. 6.                Ανάκληση της υπ’ αριθ. 366/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τη διαγραφή οφειλών καταναλωτή από τα Τέλη Ύδρευσης.
 1. 7.                Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Θηβαίων (σχετ. η υπ’ αρθ. 55/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 1. 8.                Συγκρότηση επιτροπής για την ονοματοθεσία οδών και πλατειών (θέμα από αναβολή).
 1. 9.                Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενης πλωτής μονάδος ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.», αποτελούμενης από δυο πάρκα εκτροφής και τη δημιουργία δυο μονάδων στη θέση «Όρμος Σπηλιάς» της Δ.Κ. Θίσβης Δ.Θηβαίων.
 1. 10.           Έγκριση εφαρμογής πιλοτικού προγράμματος (1 χρόνου) ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και διαχείρισης μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων της εταιρείας «RECYCOM».
 1. 11.            Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση – ανάπλαση κεντρικής πλατείας ΤΚ Λεύκτρων Δήμου Θηβαίων»  στο πλαίσιο του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμό υπόλογου διαχειριστή.
 1. 12.           Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «Βελτίωση τμημάτων Δημοτικών οδών 2010».
 1. 13.           Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο : «Βελτίωση διαφόρων Δημοτικών οδών 2008».
 1. 14.           Ανάκληση της υπ’αριθ. 441/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορούσε την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Ελλοπίας (πρώην Δ.Θίσβης)» και εκ νέου έγκριση του ως άνω ΑΠΕ.