Συνεχίζει ο Δήμος Ορχομενού την συνεργασία με την PROTERGIA για το αιολικό πάρκο στη θέση Μεγάλο Βουνό – Σε Κόκκινο και Ακραίφνιο ο τελικός λόγος

Κοινοποίηση στα Social Media

Κατά πλειοψηφία το ΔΣ Ορχομενού έκρινε στη θετική κατεύθυνση τη νέα πρόταση συνεργασίας του Δήμου με την εταιρεία PROTERGIA, για την κατασκευή αιολικού πάρκου στη θέση Μεγάλο Βουνό με την προϋπόθεση να συμφωνούν οι τοπικές κοινότητες Κοκκίνου και Ακραιφνίου, στις οποίες παραπέμπεται το θέμα.

Η βελτιωμένη πρόταση της εταιρείας διατηρεί το ύψος των αντισταθμιστικών για το χωριό Κόκκινο στα επίπεδα του αρχικού μνημονίου συνεργασίας και προβλέπει οφέλη της τάξης των 130.000 ευρώ ετησίως και για την κοινότητα Ακραιφνίου.


Νέα βελτιωμένη πρόταση από την PROTERGIA για το… από LAMIASTARGR