Βιωματικό εργαστήριο στη Χαιρώνεια από το ΕΕΕΕΚ και το Δημοτικό Σχολείο

Κοινοποίηση στα Social Media

Tην υλοποίηση προγράμματος βιωματικών δραστηριοτήτων με τίτλο: «ΨΥΧ»: «Εργαστήρι Ψυχικής Υγείας στη Χαιρώνεια», ή και «ΨΥΧΗ», που απευθύνεται σε μαθητές και ενήλικες ξεκίνησαν το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Λιβαδειάς και το 4θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χαιρώνειας.

Η υλοποίηση του Εργαστηρίου ΨΥΧ ξεκίνησε την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου με συμμετοχές που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και θα διαρκέσει ως τον Ιούνιο του 2016

Ωφελούμενοι είναι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βάθμιας εκπαίδευσης (νέοι, έφηβοι) καθώς και ενήλικες, από την Χαιρώνεια και την ευρύτερη περιοχή, χωρισμένοι σε ομάδες.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας και η υποστήριξη της προσωπικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων στο εργαστήρι και ευρύτερα της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον για τους ενήλικες είναι η ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου.

Το σκέλος που αφορά στους μαθητές περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες σχετικές με τα συναισθήματα την αναγνώριση και τη διαχείρισή τους, την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση, την επικοινωνία,τη διαφορετικότητα και τον εκφοβισμό, το σχολείο, το διάβασμα, το άγχος και τις εξετάσεις, την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την παροχή πρώτων βοηθειών κ.α..

Το πρόγραμμα που έχει τεθεί υπό την αιγίδα του δήμου Λεβαδέων και υποστηρίζεται από την Τοπική Κοινότητα Χαιρώνειας θα υλοποιείται ανά δεκαπενθήμερο, απογευματινές ώρες στο χώρο του ΕΕΕΕΚ και κάθε συνάντηση θα έχει δίωρη διάρκεια.

Σε οτι αφορά τους ενήλικες το πρόγραμμα περιλαμβάνει την υλοποίηση Σχολής Γονέων, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2016, σε συναντήσεις που η κάθε μια θα έχει δίωρη διάρκεια.

Ενδεικτικά θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την ομάδα των ενηλίκων είναι οι αναπτυξιακές ανάγκες παιδιών κι εφήβων, η αναζήτηση τρόπων ουσιαστικής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, η ενίσχυση της αυτονομίας, της αυτοεκτίμησης & της υπευθυνότητας των παιδιών, η οριοθέτηση συμπεριφοράς, η διαχείριση απώλειας, η σεξουαλικότητα στην παιδική κι εφηβική ηλικία, κ.α..

Την συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος έχει το ΕΕΕΕΚ Λιβαδειάς, σε συνεργασία με το 4θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χαιρώνειας ενώ επίσης συμμετέχει και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Βοιωτίας «Πρόταση Ζωής».

Συντονιστές των εργαστηρίων είναι εκπαιδευτικοί και μέλη του εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού των δύο σχολείων, καθώς και στελέχη του Κέντρου Πρόληψης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ενεργά οι Σχολικοί Σύμβουλοι των δύο σχολείων Μ. Σκόνδρα και Ελ. Λαπαντζή ενω όλοι οι εμπλεκόμενοι συμμετέχουν εθελοντικά, εκτός ωραρίου και πέραν των εκπαιδευτικών ή άλλων καθηκόντων τους.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι είναι το μοναδικό, σχετικό, πρόγραμμα στη Στερεά και ένα από τα πολύ λίγα που “τρέχουν” σε όλη την Ελλάδα.

Στην πρώτη συνάντηση του Εργαστηρίου «ΨΥΧ», η ομάδα ασχολήθηκε με την «Αναγνώριση των συναισθημάτων». Συντονιστής ήταν ο κ. Αργύρης Σκόνδρας, Κοινωνιολόγος και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης, με εμπειρία εκατοντάδων παρεμβάσεων στη σχολική κοινότητα του νομού.

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 στις 6:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο με θέμα την Έκφραση των Συναισθημάτων.

“Η τοπική κοινότητα της Χαιρώνειας διαχρονικά και αδιάλειπτα στηρίζει σε κάθε βήμα και με κάθε τρόπο τα σχολεία της. Ειδικά για το  ΕΕΕΕΚ Λιβαδειάς η υποδοχή και η υποστήριξη στα πρώτα βήματα της λειτουργίας του ήταν συγκινητική και κυρίως αποφασιστική για το ρίζωμα του σχολείου. Ανταποδίδοντας τη στήριξη, το ΕΕΕΕΚ σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο σχεδίασαν και υλοποιούν ένα καινοτόμο πρόγραμμα παρέμβασης που βασίζεται και προάγει την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα”, τόνισε μεταξύ άλλων ο διευθυντής του ΕΕΕΕΚ Γιάννης Ηλίας.

psixair