Πρόταση για Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) στον Ασωπό κατέθεσε ο K. Μπακογιάννης στον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος

Κοινοποίηση στα Social Media

Ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την επίλυση του περιβαλλοντικού προβλήματος στον Ασωπό πραγματοποίησε σήμερα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη.

Μέσα σε λιγότερο απο πέντε μήνες, το σχέδιο του Περιφερειάρχη έχει πάρει σάρκα και οστα αφου:

  • – Τον Οκτώβριο, παρουσίαστηκε το ολοκληρωμένο σχέδιο της Περιφέρειας σε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις με φορείς και κατοίκους της περιοχής των Οινοφύτων.
  • – Τον Δεκέμβριο, με την ενσωμάτωση των πρότασεων, ως προϊοντα των διαβουλεύσεων, το σχέδιο εισήχθηκε και ψηφίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο με ευρύτατη πλειοψηφία και εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη να προχωρήσει στην εφαρμογή του δύσκολου, φιλόδοξου αλλά και απολύτως αναγκαίου έργου εθνικής σημασίας.
  • – Τον Ιανουάριο, εξασφαλίστηκαν πόροι 1,2 εκ ευρώ τόσο για α) την μέλέτη οριοθέτησης του ποταμου Ασωπού όσο και για β) τη διερεύνηση της ρύπανσης και την αποκατάστασή της, με την ένταξη των δυο μελετών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  • – Τον Φεβρουάριο, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και υπογράφονται εντος των προσεχών ημερών, οι δύο προγραμματικές συμβάσεις που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία α) του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος και β) του Παρατηρητηρίου Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σε συνέχεια αυτών, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, απέστειλε σήμερα στον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος επίσημη πρόταση για την χρηματοδότηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων με την αξιοποίηση του εργαλείου ΟΧΕ,  στο πλαίσιο του προτύπου χωρικής ανάπτυξης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλαδος 2014-2020.

Ειδικότερα, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν σύγχρονο ευρωπαϊκο εργαλείο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με στόχο την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την εφαρμογή ενιαίων αναπτυξιακών στρατηγικών. Οι περιοχές αυτές, είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο (πχ. περιβαλλοντικά), είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες (π.χ. ενίσχυση επιχειρηματικότητας) οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Η υλοποίηση του σχεδίου μπορεί να χρηματοδοτείται από διαφορετικές πηγές (ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής), μέσω συνδυασμένων επενδύσεων, επιτυγχάνοντας έτσι την επίτευξη πολλαπλών αλληλοσυμπληρούμενων στόχων.

Η στρατηγική της ΟΧΕ για τον Ασωπό, αξιοποιεί μίγμα δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος, πρόληψης κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, δημιουργίας – οργάνωσης επιχειρηματικών υποδομών και ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής των αστικών κέντρων. Αξιοποιεί επίσης δράσεις έξυπνης εξειδίκευσης ενδεικτικά σε ζητήματα βιομηχανικής συμβίωσης, περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης, ενεργειακής αποδοτικότητας, κ.α. Η μακροπρόθεσμη και μόνιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων θα δρομολογηθεί μέσω δημιουργίας  «Επιχειρηματικού Πάρκου» (Ν. 3982/2011).

Τα οικονομικά μεγέθη είναι πολύ μεγάλα και η πρόταση για ΟΧΕ δύναται να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για την υλοποίηση του σχεδίου για τον Ασωπού εξασφαλίζοντας τον συνδυασμό πόρων και δυναμεων. Το χρηματοδοτικό σχήμα κάλυψης του συνόλου των οικονομικών αναγκών της επένδυσης θα είναι πολυτομεακό, πολυταμειακό και θα στοχεύει στη μόχλευση δημόσιων αλλά και ιδιωτικών πόρων.

Ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, δήλωσε: «Όταν μιλάμε για έργα τέτοιας σημασίας, περιμένουμε την έμπρακτη συμπαράσταση του κεντρικού κράτους. Είναι έργα που μελετά, σχεδιάζει και προχωρά η Περιφέρειά μας και πρέπει να βρίσκουν στήριξη και ανταπόκριση, γιατί αφορούν στην περιβαλλοντική υγεία όλης της χώρας. Προσπαθούμε όχι μόνο να βάλουμε τάξη στο χάος που επικρατεί αλλά και να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης για όλη τη Στερεά Ελλάδα. Όσο περισσότεροι σταθούν στο πλευρό μας, τόσο ταχύτερο θα είναι το αποτέλεσμα».