«Μη υποχρεωτική η χρηματοδότηση της Υγείας από τους Δήμους»

Κοινοποίηση στα Social Media

Με αφορμή δημοσιεύματα, στα οποία γίνεται λόγος γιαεπιβάρυνση των προϋπολογισμών των Δήμων και τηναντίδραση των Δημάρχων, που ζήτησαν ακόμη και την παραίτηση του Υπουργού Υγείας, ο κ. Ανδρέας Ξανθός, σε ανακοίνωσή του, διευκρινίζει ότι, η συγκεκριμένη τροπολογία στο Νομοσχέδιο «Επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», είναι του Υπουργείου Εσωτερικών (σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας), η οποία έρχεται να καλύψει το αίτημα πολλών Φορέων της Αυτοδιοίκησης να τους παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης των δημόσιων δομών υγείας για την κάλυψη άμεσων αναγκών τους.

«Η εν λόγω τροπολογία, λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνει, αλλά διευκολύνει τους Δήμους που επιθυμούν να επιχορηγήσουν τις δημόσιες δομές υγείας οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους», προσθέτει.

www.epoli.gr