Τέσσερα νέα επιδοτούμενα προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ – Πληροφορίες στο Επιμελητήριο Βοιωτίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Προκηρύχθηκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς, ένα χρόνο μετά τη σχετική προδημοσίευση οι 4 δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Πρόκειται για τα προγράμματα αναβάθμισης υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, νεοφυής επιχειρηματικότητα, ενίσχυσης αυτοαπασχολούμενων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων, με την επιδότηση να αγγίζει το 100% σε δύο από τα συγκεκριμένα προγράμματα.

από LAMIASTARGR