Εκπαιδευτική αποστολή στην Ιταλία από το Επιμελητήριο Βοιωτίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Εκπαιδευτική αποστολή στην Ιταλία, διοργανώνει το Επιμελητήριο Βοιωτίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + 2015 σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο, με τίτλο  “Διασφάλιση / Στήριξη των αγροτικών τροφίμων μέσω βελτίωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας (agro-logistics)” .

Η εκπαιδευτική αποστολή θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα, από 8 έως 21 Απριλίου (14 ημέρες, 13 διανυκτερεύσεις), στην ευρύτερη περιφέρεια της Emilia-Romagna της Ιταλίας (Ρίμινι, Μπολόνια).

Στην αποστολή θα συμμετέχουν 20 επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του αγροτοδιατροφικού κλάδου της τοπικής μας οικονομίας.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του ΕΠΒ Παναγιώτης Αγνιάδης “στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης στην Βοιωτία,  μέσω της προαγωγής και διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, της ανάδειξης και της κατοχύρωσης της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων καθώς και της προώθησης συστημάτων προστασίας και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων”.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επαγγελματική κατάρτιση και επισκέψεις σε πρότυπες επιχειρήσεις και οργανισμούς της Ιταλίας, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής αγροτικών προϊόντων. Θα γίνουν παρουσιάσεις της  εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ιταλία, με ιδιαίτερη αναφορά σε νωπά και μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά, δημητριακά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, κρασί, κρέας, αυγά και άλλα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκτήσουν δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν στις επιχειρήσεις τους και οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν το πιστοποιητικό Europass Mobility και βεβαίωση παρακολούθησης από τον Φορέα Υποδοχής με τον τίτλο του σχεδίου.

Το σχέδιο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, στελέχη και εργαζόμενους του αγροτοδιατροφικού τομέα της βοιωτικής οικονομίας ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στα μέλη του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και εν συνεχεία σε αγρότες, νέους επιστήμονες και λοιπούς ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, αλλά σε περίπτωση πληθώρας αιτήσεων, θα επιλεγούν λιγότεροι συμμετέχοντες από κάθε επιχείρηση.

Η διάρκεια της κινητικότητας είναι δύο εβδομάδες. Ωστόσο, ο συμμετέχοντας θα εμπλακεί σε ενέργειες προετοιμασίας και αρχικής κατάρτισης την περίοδο πριν την κινητικότητά του και σε ενέργειες αξιολόγησης και διάδοσης μετά την κινητικότητά του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πολιτιστικές επισκέψεις στην Ρώμη. Όλες οι φάσεις του σχεδίου είναι υποχρεωτικές για όλους τους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής (σε δίκλινα δωμάτια) και διατροφή των συμμετεχόντων καθώς και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατοχυρώσουν την συμμετοχή τους καταθέτοντας στο Επιμελητήριο το ποσό των 200 ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί εγγύηση συμμετοχής καθώς το Επιμελητήριο θα προβεί σε όλες τις πρακτικές ενέργειες για την κινητικότητα (έκδοση εισιτηρίων μετακίνησης, κράτηση ξενοδοχείου κτλ) και θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες. Το ποσό αυτό δεν θα μπορεί να επιστραφεί σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καλούνται να δηλώσουν την συμμετοχή τους στο Επιμελητηριο Βοιωτίας, έως τις 22 Φεβρουαρίου 2016.