Στο Στρασβούργο για το EUROSCOLA μαθητές της Βοιωτίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υλοποιεί συγκεκριμένο πρόγραμμα επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση.

Στο Στρασβούργο στο πρόγραμμα EUROSCOLA εκπροσωπήθηκε η μαθητική κοινότητα της Βοιωτίας και της Στερεά Ελλάδας στις 28 Ιανουαρίου όπου συμμετείχαν μαθητές Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας κλήθηκε να εκπροσωπηθεί από 24 μαθητές και δύο 2 συνοδούς καθηγητές, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
Η επιλογή των μαθητών έγινε μετά από διαγωνισμό με θέμα: “Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στην διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και πως μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη».
Η αξιολόγηση των εργασιών έγινε από επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και η οποία επέλεξε τις καλύτερες εργασίες.
Επίσης στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας έπαιξε ρόλο η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας αλλά και η καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου.
Από την Βοιωτία επιλέχθηκαν η Παντίσκα Χαρίκλεια (Β΄ τάξη 1ο ΓΕΛ Λιβαδειάς), η Μούσα Παναγιώτα (Β΄τάξη ΓΕΛ Ορχομενού), η Κουτσούμπα Μαρία (Β΄τάξη ΓΕΛ Ορχομενού), η Μοιραναίου Μαρία (Β τάξη 2o ΓΕΛ Λιβαδειά), ο Μακρής Άγγελος (Β’ τάξη ΓΕΛ Οινοφύτων) και η Μάντζαρη Κωνσταντίνα (Β τάξη 2ο ΓΕΛ Θήβας) με αναπληρωματικούς την Μίχα Αθανασία (Β Τάξη 1ο ΓΕΛ Λιβαδειάς) και την Γεροντοπούλου Εμμανουέλα (Β τάξη 2o ΓΕΛ Λιβαδειάς). Επειδή το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος της, η οργάνωσή της και η θέση της στον κόσμο αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες και για το μέλλον των νέων ευρωπαίων και επειδή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των νέων κατά τη λήψη των αποφάσεων το πρόγραμμα EUROSCOLA αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Για να ανταποκριθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ανάγκη αυτή δημιούργησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUROSCOLA προσφέροντας τη δυνατότητα σε νέους ευρωπαίους να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις εμπειρίες τους, πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να γνωριστούν. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος, στο Στρασβούργο, και παίρνουν τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.
Ο μηχανισμός του προγράμματος επιτρέπει σε παιδιά από διαφορετικές χώρες αναμειχθούν γρήγορα μεταξύ τους. Από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο ΕΚ, παύουν να αντιπροσωπεύουν το σχολείο τους και εντάσσονται σε πολύγλωσσες ομάδες των 100 περίπου μαθητών.
Σε κάθε EUROSCOLA, συγκεντρώνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, 500 περίπου έφηβοι για να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών, για να ευαισθητοποιηθούν στον ρόλο που θα κληθούν να παίξουν στη μελλοντική οργάνωση της Ευρώπης, να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προάσπισης της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και για να βρουν ένα βήμα που θα τους επιτρέψει να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις και να αξιοποιήσουν την επιθυμία τους για προσφορά.