Όχι στην κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων Ερυθρών, Θεσπιών και Θίσβης.

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την με αριθμό 1/22-01-2016 απόφαση της, η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Θηβών, γνωμοδότησε υπέρ της συγχώνευσης των Υποθηκοφυλακείων Ερυθρών, Θεσπιών και Θίσβης με το Υποθηκοφυλακείο Θηβών. Η γνωμοδότηση αυτή, (σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4356/2015 -ΦΕΚ Α 181/24.12.2015), δρομολογεί την πολιτική απόφαση κατάργησης όλων των μικρών Υποθηκοφυλακείων, συνεχίζοντας τον “Καλλικράτη” στη Δικαιοσύνη. Οδηγεί στην πλήρη περιθωριοποίηση των τοπικών κοινωνιών, που σταδιακά αποξενώνονται από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι δεσμεύσεις έναντι των αναδιαρθρώσεων που επιβάλλουν οι δανειστές. Μετά το κλείσιμο υπηρεσιών και στη Θήβα, κατάργησης Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων, την προώθηση της συγχώνευση του Αστυνομικού Τμήματος στα Βάγια κλπ, προετοιμάζεται η συγχώνευση Πρωτοδικείων, με την αιτιολογία της περικοπής δαπανών!.

Ο δικηγορικός σύλλογος Θηβών διαφώνησε με την κατάργηση των περιφερειακών Υποθηκοφυλακείων, αλλά δεν εισακούστηκε. Η εφαρμογή των μνημονίων σταδιακά περιθωριοποιεί συνεχώς τους πολίτες, αυξάνει τις δαπάνες προσφυγής στη Δικαιοσύνη, και αποξενώνει πλήρως τις τοπικές κοινωνίες από υπηρεσίες απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Καλούμε όλους τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής μας, όλες τις δημοτικές και τοπικές Κοινότητες και τη Δημοτική Αρχή Θήβας να αντισταθούν στο νέο πλήγμα για την περιοχή μας και να ενεργοποιηθούν άμεσα για να μην ολοκληρωθεί η κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων.

Θανάσης Σκούμας 3-2-2016