Διευκρινίσεις για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με το Ψήφισμα της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το ασφαλιστικό των αγροτών

Κοινοποίηση στα Social Media

Σχετικά με το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας (συνεδρίαση της 1/2/2016) για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και με σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας διευκρινίζουμε ότι:
Το ψήφισμα ήταν ομόφωνο ως προς τα βασικά του σημεία, εκτός μιας τροποποίησης που αφορά την πρόταση 2 του ψηφίσματος, που εμείς ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείναμε “τον άμεσο και ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να δοθεί βιώσιμη και μακροπρόθεσμη λύση του ζητήματος του ασφαλιστικού”.
Επίσης, προτείναμε την προσθήκη “απαιτείται αναδιάρθρωση του Ο.Γ.Α. εκ βάθρων, όπως και της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σταδιακά και με κριτήρια ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα”.
Επειδή, διαφωνούμε με το ψήφισμα έτσι όπως δημοσιοποιήθηκε από την Π.Ε.Δ., ζητήσαμε την άμεση τροποποίησή του.

Δήμαρχος Λεβαδέων
Γιώτα Πούλου

Δημοτική Σύμβουλος
Κατερίνα Κοσκοβόλη