Υπ. Παιδείας κατά 6 Περιφερειών για μη πληρωμή Δομής του ΕΣΠΑ. Ανάμεσά τους και η Στερεά

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν ερωτημάτων και διαμαρτυριών που δέχεται, για τη μη καταβολή των μηνιαίων αποδοχών των Σχολικών Νοσηλευτών και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που εργάζονται στην εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, τονίζει ότι, έχει προβεί στην πληρωμή μισθοδοσίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), που υπηρετούν στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του ΕΣΠΑ 2014-20 και καλεί τους αιρετούς Περιφερειάρχες των ανωτέρω Περιφερειών «να αναλάβουν τις ευθύνες τους» και άμεσα να προβούν στη χρηματοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ώστε, να πληρωθούν οι εργαζόμενοι το ταχύτερο δυνατόν.

«Λόγω της μη χρηματοδότησης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την προαναφερόμενη Πράξη από τα ΠΕΠ Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Ελλάδας, δεν έχει, δυστυχώς, καταστεί εφικτό να καταβληθούν οι μηνιαίες αποδοχές των προσληφθέντων Σχολικών Νοσηλευτών και ΕΒΠ που υπηρετούν στα γεωγραφικά όρια των συγκεκριμένων Περιφερειών», συμπληρώνει στην ανακοίνωσή του το Υπ. Παιδείας.

από http://www.epoli.gr/