Την Παρασκευή συνεδριάζει το ΔΣ Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 22η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή – και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1.Τροποποίηση της αρ. 163/30-04-2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων, ως προς τον καθορισμό των ειδικοτήτων των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής των προγραμμάτων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περιόδου 2015 – 2016.

2.Λήψη απόφασης για την προσχώρηση του δικαιούχου Δήμου Λεβαδέων στους όρους και τις συμφωνίες της από 31/12/2015 Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Συνεχιζόμενο προς Χρηματοδότηση Προγράμματα για την απόκτηση και διαμόρφωση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4”.

3.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης εκδηλώσεις εορτασμού Χριστουγέννων.

4.Μεταφορά Λυμάτων οικισμού Αγ. Γεωργίου στην ΕΕΛ Λιβαδειάς, αντί κατασκευής Βιολογικού Καθαρισμού.

5.Έγκριση παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς”.

6.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Ελικώνα”.

7.Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης έργου με τίτλο: Χώρος Ιστορίας & Πολιτισμού στη Νεροτριβή Δήμου Λεβαδέων.

8.Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης φακέλου στα πλαίσια της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεα Ελλάδα” της Πράξης με τίτλο “ Χώρος Ιστορίας & Πολιτισμού στη Νεροτριβή“.

9.Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Λεβαδέων”.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)