“Ναι” στη μείωση τελών στο Δήμο Λεβαδέων και προτάσεις απο την τοπική ΟΝΝΕΔ

Κοινοποίηση στα Social Media

“Χαιρετίζουμε, στο σύνολό της, τη ψήφιση της μείωσης των Δημοτικών Τελών από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων στον ετήσιο προϋπολογισμό για το τρέχων έτος 2016. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια μικρή «φοροανάσα» για τους Δημότες”, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η ΟΝΝΕΔ Λιβαδειάς και συμπληρώνει: “Ειδικότερα, όσον αφορά τα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού τα οποία είναι ανταποδοτικά, με την έννοια ότι αποτελούν αντιπαροχή για τις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού που παρέχει ο Δήμος, το ποσοστό της μείωσης πέντε τις εκατό ( 5%) ανά Δημοτική Ενότητα για το 2016, θεωρούμε ότι μπορεί να αυξηθεί διαμέσου της παροχής κινήτρου για ανακύκλωση των απορριμμάτων, µέσω της εφαρμοζόμενης τιµολογιακής πολιτικής του Δήμου, αναφορικά µε τα σχετικά τέλη”.

Παράλληλα προτείνει την εισαγωγή ειδικού συντελεστή τέλους καθαριότητας για τις κατηγορίες ακινήτων με μεγάλη επιφάνεια, “τα οποία δεν έχουν, εξίσου, αυξημένες αντικειμενικά ανάγκες υπηρεσιών καθαριότητας και μέχρι σήμερα με βάση τον τρόπο υπολογισμού των τελών διαμορφώνεται σχετική υποχρέωση πληρωμής τους σε ύψος δυσανάλογο προς την αξία της παροχής που απολαμβάνουν”.

Έτσι όπως σημειώνει “θα πάψει να παρατηρείται αναντιστοιχία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής και θα εξαλειφτεί ως ένα βαθμό η πεποίθηση ότι τα έσοδα από Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού διοχετεύονται σε άλλες δραστηριότητες του Δήμου”.

Κρίνει δε αναγκαία τροποποιητική απόφαση της Επιτροπής Οικονομικών του Δήμου για να ληφθούν μέτρα, ώστε η πληρωμή των Δημοτικών Τελών να βασίζεται στις πραγματικές οικονομικές δυνάμεις των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνει μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών και για τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες, μείωση πέραν του 50% ή και πλήρη απαλλαγή, όπου κρίνεται απαραίτητο, με θέσπιση ειδικού τιμολογίου, από τα δημοτικά τέλη για τους μακροχρόνια άνεργους, καταβολή μηδενικών τελών για τους απόρους, με βεβαιωμένο μηδενικό εισόδημα, μείωση τελών ως και 65% ή και πλήρη απαλλαγή από αυτά για νέους επαγγελματίες έως 35 ετών, το πολύ για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης της.

Σχετικά με τα Δημοτικά Τέλη θεωρεί ότι “με μέριμνα από πλευρά του Δήμου Λεβαδέων και τη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων του Δήμου, πρέπει να επανεξεταστούν οι περιπτώσεις Δημοτών στις οποίες με σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα αναφέρεται ότι λανθασμένα έχουν καταλογιστεί, είτε επειδή έχουν ήδη καταβληθεί, είτε στο ύψος του ποσού (μικρότερο), στους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου ανεξόφλητα τέλη καθαριότητας ή τέλη φωτισμού ή άλλα τέλη και πρέπει να καταβληθούν”.

Αναγκαία κρίνει h ΟΝΝΕΔ Λιβαδειάς και την εξόφληση των οφειλών του Δήμου, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, σε Δημότες ώστε να επιτυγχάνεται η ισότιµη αντιμετώπιση όσων συναλλάσσονται με το Δήμο ενώ επισημαίνει πως παράλληλα με την αξιοποίηση του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τη δημοσιοποίηση εκ μέρους του Δήμου των πινάκων εξόφλησης των δικαιούχων χρηματικών ποσών, επιτυγχάνεται πλήρης διαφάνεια αναφορικά µε την διαδικασία πληρωμών.

“Oλες αυτές οι παρεμβάσεις θεωρούμε οτι διασφαλίζουν ένα βιώσιμο οικονομικά Δήμο, ενισχύουν την αξιοπιστία του και προστατεύουν τα δικαιώματα των Δημοτών”, καταλήγει η  ΔΗΜ.Τ.Ο. Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Λιβαδειάς