Να δηλώσουν τα αδήλωτα κτήματα για την σωστή επιβολή και την εξόφληση των τελών άρδευσης καεί τους αγρότες η Αντιπεριφερειάρχης Φ. Παπαθωμά

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας μετά την κατάργηση του Οργανισμού Κωπαΐδας όπως επισημαίνει για ακόμα μια φορά η Αντιπεριφερειάρχης Φανή Παπαθωμά σε ανακοίνωσή της με αποδέκτες τους αγρότες της περιοχής “έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των δομών και των υποδομών της Κωπαΐδας, στην κατεύθυνση της προσφοράς σύγχρονων υπηρεσιών άρδευσης των αγροκτημάτων του Κωπαιδικού πεδίου”.

Όπως σημειώνει η κ. Παπαθωμά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος “έχει σχεδιάσει και γίνονται για πρώτη φορά και μετά από πάρα πολλά χρόνια σημαντικά έργα τόσο σε υφιστάμενες δομές για την διευκόλυνση της άρδευσης και την αντιπλημμυρική προστασία (οδοποιία, καθαρισμός αρδευτικών διωρύγων και αυλάκων, Μέλανα Ποταμού, ηλεκτρονικά συστήματα φύλαξης των αντλιοστασίων κ.λ.π) όσο και στην διεκδίκηση ειδικής χρηματοδότησης για τα σύγχρονα έργα που απαιτούνται, για την δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος άρδευσης και  διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Κωπαΐδα” και ήδη “έχουν διατεθεί πάρα πολλά χρήματα στην Κωπαΐδα”.

Για το  λόγο αυτό θεωρεί σημαντικό το θέμα της εξόφλησης των τελών άρδευσης διότι όπως υπογραμμίζει θα δώσουν την ευχέρεια περαιτέρω έργων και παρεμβάσεων.

Ακολούθως αναφέρεται στην υποχρέωση που προκύπτει από τον κανονισμό, των καλλιεργητών να υποβάλουν κάθε χρόνο  Δήλωση Καλλιέργειας στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλιάρτου  με τα χωράφια που ο κάθε καλλιεργητής καλλιεργεί στην Κωπαΐδα, καθώς και το είδος καλλιέργειας, για τον ορθό και δίκαιο υπολογισμό των αρδευτικών τελών.

“Για το 2015, για να αποφευχθεί επιπλέον ταλαιπωρία των αγροτών, χρησιμοποιήθηκε ως βάση άντλησης των στοιχείων, το αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ-ΟΣΔΕ 2015. Επειδή όμως παρατηρήθηκε ένας σημαντικός αριθμός μη δηλωθέντων κτημάτων στις δηλώσεις καλλιέργειας  ΟΣΔΕ 2015, καλούμε τους καλλιεργητές που δεν έχουν συμπεριλάβει κάποια  κτήματά τους της Κωπαΐδας στην δήλωση Καλλιέργειας ΟΣΔΕ 2015, να προσέλθουν στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλιάρτου (πρώην Οργανισμό Κωπαΐδας) προκειμένου να υποβάλλουν σχετική  δήλωση”, λέει χαρακτηριστικά η Φ. Παπαθωμά και προσθέτει: “Η μη δήλωση κάποιου αγροκτήματος στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλιάρτου και η μη επιβολή και εξόφληση αρδευτικών τελών θα έχει σοβαρότατες συνέπειες και θα δημιουργήσει επιφέρει σημαντικά προβλήματα στους αγρότες, όπως η μη δυνατότητα  λήψης  βεβαίωσης χρήσης νερού που θα είναι αναγκαία στην επόμενη περίοδο για την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ , η αδυναμία μεταβίβασης των αγροκτημάτων  (Πώληση ή Γονική Παροχή) κλπ, αλλά και πρόστιμα – προσαυξήσεις κατά την καταγραφή τους σε επόμενη χρονική περίοδο”.

Για την αποφυγή όλων των παραπάνω προβλημάτων, αλλά και για λόγους ισονομίας και δικαιοσύνης μεταξύ των καλλιεργητών, καλεί όλους τους καλλιεργητές και ιδιοκτήτες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή, με την υποβολή ορθής δήλωσης καλλιέργειας στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλιάρτου (πρώην Οργανισμό Κωπαΐδας) μέχρι 30 Ιανουαρίου 2016, στην οποία  θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις συνολικές εκτάσεις των κτημάτων τους, καθώς και με την έγκαιρη πληρωμή των αρδευτικών τελών.