Το ποσό των 2.589.366,79 ευρώ στους Δήμους της Βοιωτίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Κατανομή 213 εκατ. ευρώ στους Δήμους της χώρας για οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου

Την κατανομή ποσού 213.875.000 ευρώ, στους δικαιούχους Δήμους της χώρας, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση του υπουργού, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μπαλάφας.

Το ποσό αυτό αποτελεί την έβδομη από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανωτέρω σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009 και θα αποδοθεί στους Δήμους με Χρηματικές Εντολές του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Το συγκεκριμένο ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων- έργων των Δήμων. Με απόφαση όμως των οικείων δημοτικών συμβουλίων, δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα.

Από τα χρήματα αυτά θα παρακρατηθεί ποσό 23.176.802,87 ευρώ από ορισμένους Δήμους για συμψηφισμό οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία το οποίο θα αποδοθεί με χρηματικές εντολές του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων.

Σε οτι αφορά στη Βοιωτία οι Δήμοι του νομού θα πάρουν συνολικά το ποσό των 2.589.366,79 ευρώ και πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Λεβαδέων θα πάρει το ποσό των 668.079,32 ευρώ, ο Δήμος Θηβαίων 716.011,64, ο Δήμος Τανάγρας 448.549,43, ο Δήμος Ορχομενού 281.696,23, ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιαίων 240.913,89  και ο Δήμος Διστόμου – Αράχωβας, Αντίκυρας 234.116,28 ευρώ.