Το ΕΕΕΕΚ Λιβαδειάς για την 3η Δεκεμβρίου, Ημέρα των ΑμΕΑ

Κοινοποίηση στα Social Media

Το 1992, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα δίνεται στην κοινωνία ακόμα μια ευκαιρία να εστιάσει την προσοχή της στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία, να επιδιώξει τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους και να αναλάβει ή να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την κοινωνική τους ενσωμάτωση.
Αυτή η ημέρα αποτελεί συνήθως αφορμή για την προώθηση δράσεων σχετικές με την υποστήριξη αυτών των ιδιαίτερων ομάδων συμπολιτών μας, αλλά και εφαλτήριο για περεταίρω ενημέρωση και αφύπνιση της κοινωνίας μας. Παράλληλα, είναι μια καλή ευκαιρία για να αναδειχθεί ότι η ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία, σε κάθε πτυχή της ζωής, μας αφορά όλους. Οι άνθρωποι με ιδιαιτερότητες είναι σαν και εμάς και διεκδικούν ίση μεταχείριση και όχι λύπηση. Συνεπώς αποστολή μας είναι η ευαισθητοποίηση, η αποδοχή και η εφαρμογή στην πράξη του συνθήματος: «ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ, ΑΛΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ» και κυρίως η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μέσω της άμβλυνσης των προβλημάτων τους που αντιμετωπίζουν καθημερινά.
Σημαντικό ρόλο στην δημόσια εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία φιλοδοξεί να διαδραματίσει το νεοϊδρυθέν Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Λιβαδειάς που ανήκει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας. Στεγάζεται στο πρώην Γυμνάσιο Χαιρώνειας και φιλοξενεί μαθητές και μαθήτριες 13 – 22 ετών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απόφοιτους ειδικού ή γενικού δημοτικού σχολείου. Η διάρκεια φοίτησης είναι 6 χρόνια.
Βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των μαθητών έχουν τα εργαστηριακά μαθήματα. Τα εργαστήρια του σχολείου παρέχουν τις εξειδικεύσεις: Ανθοκομίας-Κηπουρικής, Χειροτεχνίας και Ζαχαροπλαστικής. Λειτουργεί επίσης εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης. Τα εργαστήρια δυστυχώς δεν είναι ακόμη άρτια εξοπλισμένα, για το λόγο αυτό θα θέλαμε τη συμβολή όλων για τον πλήρη εξοπλισμό & την αποπεράτωσή τους.
Το καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης βασικά μαθήματα γενικής εκπαίδευσης. Παράλληλα το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του σχολείου παρέχει στους μαθητές και στις οικογένειές τους Ψυχοκοινωνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη. Γίνεται ακόμη Λογοθεραπευτική και Εργοθεραπευτική παρέμβαση.
Εκτός από την παροχή των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λιβαδειάς συνεργαζόμενο με την τοπική κι ευρύτερη κοινωνία επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και την αλλαγή της στάσης απέναντι στα ΑμΕΑ, με όραμα μια ανθρώπινη και αξιοπρεπή κοινωνία, που θα σέβεται τη διαφορετικότητα, θα παρέχει ίσες ευκαιρίες και θα διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή ΌΛΩΝ στο «κοινωνικό γίγνεσθαι».