ΕΛΣΤΑΤ: Τριπλάσια από ότι αναμένονταν η ύφεση στο Γ΄ τρίμηνο

Κοινοποίηση στα Social Media

Η ΕΛΣΤΑΤ αναθεωρεί  επί τα χείρω τις αρχικές εκτιμήσεις που μιλούσαν (στις 13 Νοεμβρίου) για ύφεση 0,4% του ΑΕΠ κατά το γ΄ τρίμηνο και ανακοίνωσε πως τελικά η μείωση του ΑΕΠ ήταν σχεδόν τριπλάσια και έφτασε στο 1,1% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τη Στατιστική, η αναθεώρηση αυτή οφείλεται στην διαπίστωση στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση.

Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως, στοιχεία Σεπτεμβρίου για το Ισοζύγιο Πληρωμών) είτε τριμηνιαία (όπως, δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Ειδικότερα, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ στο γ΄ τρίμηνο εφέτος μειώθηκε 0,9% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο εφέτος, διπλάσια από την πτώση 0,5% που υπολογιζόταν στην πρώτη εκτίμηση.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, μεταξύ γ΄ και β΄ τριμήνου 2015, προκύπτουν τα εξής:

– Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε 1% και ειδικά των νοικοκυριών μειώθηκε 0,8%

– Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν 7 %

– Μείωση 7,1% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 16,1%)

– Μείωση 16,9% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 12,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 31,4%).
Σημειώνεται ότι με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ , παρουσίασε μείωση 0,9 % σε ετήσια βάση έναντι της μείωσης 0,1% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση.

Διαβάστε περισσότερα: http://papaioannou-giannis.net/