Για παράταση «πάει» το πιστοποιητικό χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσίων. Επικοινωνήστε με τον ΑΙΧΜΕΑ

Κοινοποίηση στα Social Media
Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο τύπου από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης με αφορμή την 26η Νοεμβρίου 2015, ημερομηνία λήξης απόκτησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών, ανακοινώνεται ότι προωθείται αλλαγή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που θα δίνει δυνατότητα συνέχισης της συγκεκριμένης διαδικασίας και μετά την ημερομηνία αυτή.
Το όλο σύστημα κατάρτισης και πιστοποίησης επανεξετάζεται με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα και να απλοποιηθεί η όλη διαδικασία.
Η δυνατότητα διάθεσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τα σημεία διάθεσης στους χρήστες θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.
Επικοινωνήστε με τον Α.Σ. ΑΙΧΜΕΑ που πρώτος ξεκίνησε και συνεχίζει να υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο με το μικρότερο δυνατό κόστος για το συνάδελφο παραγωγό.
από http://aixmeas.gr/