Σε 814.798 άτομα η ανεργία τον Οκτώβριο σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ

Κοινοποίηση στα Social Media

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2015, ανήλθε σε 814.798 άτομα. Από αυτά 456.540 (ποσοστό 56,03%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 358.258 (ποσοστό 43,97%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 316.672 (ποσοστό 38,87%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 498.126  (ποσοστό 61,13%). 

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2015, ανήλθε σε 151.187 άτομα. Από αυτά 68.479 (ποσοστό 45,29%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 82.708 (ποσοστό 54,71%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 57.806  (ποσοστό 38,23%) και οι γυναίκες σε 93.381  (ποσοστό 61,77%). 
  1. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Οκτώβριο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 112.489 άτομα, από τα οποία οι 105.946 (ποσοστό 94,18%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 6.543 (ποσοστό 5,82%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 48.729  (ποσοστό 43,32%)  και οι γυναίκες σε 63.760  (ποσοστό 56,68%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 90.040 (ποσοστό 80,04%) είναι κοινοί, 2.847 (ποσοστό 2,53%) είναι οικοδόμοι, 6.543 (ποσοστό 5,82%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.876 (ποσοστό 1,67%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 11.083 (ποσοστό 9,85%) είναι εκπαιδευτικοί, και 100 (ποσοστό 0,09%) είναι λοιποί.

 

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2015

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2015

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 806.429 814.798 8.369 1,04%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 123.964 151.187 27.223 21,96%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 114.083 112.489 -1.594 -1,40%

 

Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 316.672 38,87% 57.806 38,23% 48.729 43,32%
Γυναίκες 498.126 61,13% 93.381 61,77% 63.760 56,68%
Σύνολο

 

814.798 100,00% 151.187 100,00% 112.489 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 7.741 0,95% 1.177 0,78% 105 0,09%
20-24  ετών 68.411 8,40% 8.363 5,53% 4.894 4,35%
25-29 ετών 114.655 14,07% 15.909 10,52% 18.271 16,24%
30-44  ετών 327.075 40,14% 54.913 36,32% 58.625 52,12%
45-54 ετών 180.085 22,10% 37.083 24,53% 22.094 19,64%
55-64 ετών 106.851 13,11% 29.064 19,22% 8.111 7,21%
65 ετών και άνω 9.980 1,22% 4.678 3,09% 389 0,35%
Σύνολο

 

814.798 100,00% 151.187 100,00% 112.489 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

24.559 3,01% 8.278 5,48% 2.795 2,48%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

250.916 30,79% 62.819 41,55% 26.999 24,00%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 389.967 47,86% 61.803 40,88% 48.173 42,82%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 149.356 18,33% 18.287 12,10% 34.522 30,69%
Σύνολο

 

814.798 100,00% 151.187 100,00% 112.489 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

 

757.753 93,00% 129.090 85,38% 102.054 90,72%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.822 1,57% 5.865 3,88% 2.564 2,28%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 44.223 5,43% 16.232 10,74% 7.871 7,00%
Σύνολο

 

814.798 100,00% 151.187 100,00% 112.489 100,00%

 

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.