Μια ευκαιρία για απασχόληση ανέργων στο Δήμο Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

Με επιτυχία συνεχίζεται η υλοποίηση του Σχεδίου «Τοπικές Δράσεις Ενίσχυσης του Εμπορικού Τομέα στο Δήμο Θήβας», το οποίο υλοποιείται στην πόλη της Θήβας από τον φορέα Αναπτυξιακή Σύμπραξη Νέες Προοπτικές Απασχολησιμότητας.

Ο φορέας αποτελείται από τον Εμπορικό Σύλλογο Θήβας, δύο εξειδικευμένους φορείς κατάρτισης (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Logica, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευκλείδης) και μία εταιρία Συμβούλων επιχειρηματικότητας (Ελληνική Μελετητική Συμβουλευτική).

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και αποβλέπει, μέσω ενός ολοκληρωμένου πλέγματος στοχευμένων δράσεων, στη δημιουργία προοπτικών απασχόλησης για 40 άνεργους, κατοίκους της πόλης, εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.

Ήδη, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των δράσεων της συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προώθησης στην απασχόληση των ωφελουμένων, σε ζητήματα αυτογνωσίας, επαγγελματικού προσανατολισμού, τεχνικών εξεύρεσης εργασίας , ενώ επίσης οι συμμετέχοντες στο έργο παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης  στα αντικείμενα της ανάπτυξης σύγχρονων δεξιοτήτων πωλήσεων και των τεχνικών επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία κατάρτισης και ολοκλήρωσης των ατομικών σχεδίων δράσης των ανέργων με στόχο την εξεύρεση μια θέσης εργασίας ή τη δημιουργία μιας ατομικής επιχείρησης, με την αξιοποίηση και των δυνατοτήτων και  ευκαιριών που παρέχουν τα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στις εμπορικές επιχειρήσεις  και τους τοπικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς να αποκτήσουν προσωπικό καταρτισμένο και ενημερωμένο στα σύγχρονα θέματα προώθησης των προϊόντων. Ταυτόχρονα,  προωθείται σε μεγάλο βαθμό η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που απασχολούν τον εμπορικό κλάδο, μέσω ενεργειών δικτύωσης και δημοσιότητας.

Εκτιμάται πως η κινητοποίηση των ανέργων για την απόκτηση μιας θέσης εργασίας ή τη δημιουργία αυτοαπασχόλησης θα δώσει μια σημαντική ώθηση τόσο στις εμπορικές επιχειρήσεις, όσο και στην τοπική οικονομία, γενικότερα.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέλος το 2015.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Έργου: www.apasxolisithiva.gr

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝanergia