ΨΗΦΙΣΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για τα διόδια στη Στερεά Ελλάδα

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας συνεδρίασε, σήμερα 10 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της ΠΕΔ,  στην Λαμία, μετά την με αρ. πρωτ.: 707/04.11.2015 πρόσκληση του κου Υπερήφανου Λουκά, Δημάρχου Ορχομενού και Προέδρου του Δ.Σ., σε νόμιμη απαρτία, διότι από τα είκοσι ένα (21) μέλη ευρέθησαν παρόντα δεκαοκτώ (18).
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν  οι κ.κ.:
1.
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
2.
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ Δ.Σ.
3.
ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4.
ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
5.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
6.
ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
7.
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
8.
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
9.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
10.
ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
11.
ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
12.
ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
13.
ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
14.
ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
15.
ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
16.
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
17.
ΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
18.
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Απουσίαζαν οι κ.κ:
1.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
2.
ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
3.
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Οι οποίοι δεν ήταν παρόντες αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Κατά την Συνεδρίαση το Δ.Σ. επεσήμανε την αδικία και την μεγάλη οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται οι κάτοικοι της Στερεάς Ελλάδας καθώς και οι πολίτες που διέρχονται από αυτή προκειμένου να φθάσουν σε άλλους προορισμούς.
Η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, με γνώμονα της διαφύλαξη των δικαιωμάτων της ισονομίας και της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών εκδίδει το παρακάτω

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το σύστημα των διοδίων, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται παραβιάζει με τον πιο ακραίο τρόπο το δικαίωμα της ισονομίας των πολιτών καθώς όλοι οι διερχόμενοι αναγκάζονται να πληρώνουν το ίδιο αντίτιμο, ακόμη και στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούν πολύ μικρά τμήματα του αυτοκινητόδρομου.
Επίσης, η λογική των διοδίων με τα τόσο υψηλά τιμήματα δεν επιτρέπει στους πολίτες να κινούνται ελεύθερα στο Δημόσιο οδικό δίκτυο της Χώρας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αύξηση της κίνησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα να έχουν γίνει η θλιβερή πραγματικότητα σε πολλές περιοχές.
Στα πλαίσια των παραπάνω η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας προτείνει και διεκδικεί:
1. Την μη εγκατάσταση νέων σταθμών διοδίων στο οδικό δίκτυο της Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη την δεινή οικονομική κατάσταση των πολιτών και το γεγονός ότι σ’ αύτη στη δύσκολη αυτή συγκυρία τα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέπει να έχουν:
α) Κοινωνικό χαρακτήρα και να μη πλήττουν ακόμη περισσότερο τα κατακρεουργημένα εισοδήματα των πολιτών και
β) αναπτυξιακό χαρακτήρα, με μείωση του κόστους μεταφοράς εργατικού δυναμικού και προϊόντων.
2. Με την ίδια λογική είναι απαραίτητη η κατάργηση όλων των σταθμών διοδίων, που εγκαταστάθηκαν στην Στερεά Ελλάδα από την έναρξη της κρίσης κι έπειτα.
3. Κατασκευή παραλλήλων οδών και μέχρι την ολοκλήρωσή τους διατήρηση των υφιστάμενων σημείων εισόδου/εξόδου της Εθνικής οδού Αθήνας – Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να δίνεται εναλλακτική λύση στους διερχόμενους οδηγούς και κυρίως στους κατοίκους των παρακείμενων περιοχών.
4. Κατάργηση των πλευρικών σταθμών διοδίων.
5. Αλλαγή του συστήματος χρέωσης των διερχόμενων οδηγών και μείωση του αντιτίμου κατά 50% σε όλους τους σταθμούς διοδίων, μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος. Η νέα χρέωση θα πρέπει να είναι σαφώς χαμηλότερη αυτής που ισχύει σήμερα (λόγω της κατακρήμνισης των εισοδημάτων των πολιτών) και να είναι ανάλογη με τα διανυόμενα χιλιόμετρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εκτός των άλλων, αναμένεται να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της επιβάρυνσης του απαρχαιωμένου και σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνου επαρχιακού οδικού δικτύου.
Η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και οι Δήμαρχοι είναι αποφασισμένοι να συνδράμουν με όλες τους τις δυνάμεις και θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να κινούνται ελεύθερα στο εθνικό οδικό δίκτυο και τα διόδια να μετατραπούν από εισπρακτικό σε ανταποδοτικό μέσο προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
2.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
3.
ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
4.
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
5.
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
6.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
7.
ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
8.
ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
9.
ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
10.
ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
11.
ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
12.
ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
13.
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
14.
ΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
15.
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ακριβές Αντίγραφο
10 –11– 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ