Με 53 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ του δήμου Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με 53 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Λεβαδέων

 

1.Υποστήριξη υποψηφιότητας του Δήμου Δελφών για διεκδίκηση του τίτλου “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το έτος 2021”.

2.Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 μέχρι την 30/09/2015 (Γ΄Τρίμηνο 2015) και αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

3.Καθορισμός ειδικοτήτων τεσσάρων(4) ατόμων των οποίων η πρόσληψη εγκρίθηκε από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων.

4.Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος “Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας” του οικονομικού έτους 2016.

5.Κλήρωση των κενωθέντων περιπτέρων του Δήμου : διαχωρισμός του 30 % (Παραχώρηση θέσεων σε ΑΜΕΑ/ Πολυτέκνους/Πολεμιστές Κύπρου, χωρίς δημοπρασία)  και του 70 % ( Παραχώρηση θέσεων με  δημοπρασία), και Ορισμός τόπου και αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης για την παραχώρηση της κατηγορίας του 30% των κενωθέντων περιπτέρων .

6.Απ΄ευθείας ανάθεση για εργασίες αποκατάστασης χωματερής εντός του Σπηλαιοβάραθρου Τ.Κ. Αγ. Άννας διότι ο διαγωνισμός απέβη ατελέσφορος.

7.Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών διαχείρισης και διάθεσης συσκευασιών αγροχημικών αποβλήτων.

8.Μεταφορά λυμάτων οικισμού Αγ.Γεωργίου στην Ε.Ε.Λ. Λιβαδειάς αντί κατασκευής τοπικής μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού.

9.Εξέταση ένστασης κατά της απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νσας Υπηρεσίας για απόρριψη της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: “Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελικώνα.

10.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2015.

11.Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 121/2015 μελέτης με τίτλο “Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου  -Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης.

12.Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 122/2015 μελέτης με τίτλο “Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου  -Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης.

13.Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 113/2015 μελέτης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση Βλαβών Οδοστρωμάτων’.

14.Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου “Αποκατάσταση Βλαβών Οδοστρωμάτων’.

15.Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 77/2015 μελέτης του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση Ενεργητικής Πυροπροστασίας Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς’.

16.Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 53/2015 μελέτης του έργου με τίτλο “Κατασκευή Φωτισμού επί της Οδού Γεωργαντά”.

17.Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου ““Κατασκευή Φωτισμού επί της Οδού Γεωργαντά”.

18.Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης για το έργο “Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς”.

19.Έγκριση παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος).

20.Έγκριση παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς”.

21.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου “Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου”.

22.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανέγερση Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου Αγ. Γεωργίου Δήμου Λιβαδειάς.

23.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή Υποδομών Δημοτικού Φωτισμού (πλην Δ.Κ. Κυριακίου).

24.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και τακτοποιητικού της Πράξης “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Χαιρώνειας” με κωδ. MIS365442.

25.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή Περίφραξης στο Νέο Νεκροταφείο”.

26.Έγκριση 1ου ΑΠΕ καθώς και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου ‘Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας”

27.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΝΜΕ για την κατασκευή του έργου “Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου.

28.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς”

29.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Λεβαδέων”.

30.Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 2ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος).

31.Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Λεβαδέων”.

32.Έγκριση 5ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου “Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού”.

33..Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού φωτισμού στην οδό Αγ. Θεοδώρων στη Λιβαδειά.

34.Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού φωτισμού στην θέση Καλάμι (Μνημείο Πεσόντων) στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου.

35.Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας”.

36.Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή Οδού Ρούμελης (από την οδό Χαιρωνείας έως την οδό Αγίου Αθανασίου”.

37.Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου “Επισκευή Αντλιοστασίων στη Δ.Ε. Χαιρώνειας”

38.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων “Τροφώνια 2015” του Δήμου Λεβαδέων.

39.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες εκδήλωσης εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου.

40.Υποβολή τροποποιημένου (ως προς τα έσοδα) Απολογισμού Οικ. Έτους 2014.

41.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ξυλείας για τη συντήρηση του Κατασκηνωτικού.

42.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Διαφόρων Εργαλείων.

43.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Αναλωσίμων υλικών για το χώρο του ιατρείου στο ΚΑΠΗ.

44.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας μηχανήματος φυσιοθεραπείας στο ΚΑΠΗ.

45.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας προβολικών μηχανημάτων στο ΚΑΠΗ.

46.Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, τη δημοτική Κατασκήνωση “Παλιομηλιά” Ελικώνα και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2016.

47.Χορήγηση παραγωγικής άδειας για λαϊκή αγορά στην κα Ζαννιά Ασήμω του Αθανασίου.

48.Τροποποίηση της αρ.96/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου “Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου” ως προς τον ορισμό υπαλλήλου και αναπληρωτή του ως υπευθύνου διαχείρισης του Κοιν. Παντοπωλείου”.

49.Παραχώρηση της χρήσης μιας αίθουσας στο δημοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Χαιρώνειας για τη στέγαση του Π.Ιατρείου Χαιρώνειας.

50.Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +.

51.Σύσταση Ομάδας Εθελοντών Δήμου Λεβαδέων

52.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Creative Europe 2014-2020 supporting and improving culture and audio visual in Europe. Στην πρόσκληση European Cooperation projects  EAC/s16/20 στο έργο Gastro – Heritage , Gasther.

53.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Creative Europe 2014-2020 supporting and improving culture and audio visual in Europe. Στην πρόσκληση European Cooperation projects  EAC/s16/20 στο έργο Mediterranean Academy for Sculptoring projects and Arts in split , Ακρωνύμιο: MASAS