Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Κήπων Αλιάρτου

Κοινοποίηση στα Social Media

Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες αναβάθμισης Παιδικής Χαράς & Δημιουργία Υπαίθριου Χώρου εκγύμνασης στους κήπους.

Σύμφωνα με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων η Παιδική χαρά των Κήπων θα παραμείνει κλειστή για ένα σχεδόν μήνα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής κ τοποθέτησης νέου εξοπλισμού. Θα παραδοθεί για χρήση αμέσως μετά από την πιστοποίησή της από τα αρμόδια όργανα.

Η κατασκευή της νέας παιδικής χαράς έχει συνολικό προϋπολογισμό 114.000,00 € με τον ΦΠΑ, τα οποία ο δήμος έχει εξασφαλίσει ως χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος “Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015”.

Όπως είναι γνωστό όσες Παιδικές Χαρές είναι ενεργές θα ελέγχονται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχων Παιδικών Χαρών και εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η σχετική Υπουργική Απόφαση για την ασφάλεια τους, θα τους δοθεί πιστοποιητικό καταλληλόλητας & ειδικό “σήμα” προκειμένου να λειτουργούν,  διαφορετικά ο Δήμος θα προβεί σε αντίστοιχες παρεμβάσεις όμοιες με εκείνες που θα υλοποιηθούν στην Παιδική Χαρά των Κήπων του Αλιάρτου.

Ο Δήμαρχος
Ντασιώτης Γεώργιος