Στα 797.578 άτομα οι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ

Κοινοποίηση στα Social Media

oaedΣτα 797.578 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Δεκέμβριο. Από αυτά 337.242 είναι άνδρες (ποσοστό 42,28%) και 460.336 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,72%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά  1,44% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 64,24% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 25,56% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 10,21%.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 47,68%  των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 35,66%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 15,51% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,15%.

Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,07% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 6,09% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,85%.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 234.455 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 19.882 άτομα, ποσοστό 9,27% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 58,66% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 30,21% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 8,22% είναι  εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), το 1,79% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομοτεχνικά επαγγέλματα, το 0,85% είναι  εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και το 0,26% είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 49.494, μειωμένες κατά -27,07% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (67.867) και αυξημένες κατά 10,98% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011 (44.596). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 22.701 (μειωμένες κατά -20,93% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -19,10% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 29.050 (μειωμένες  κατά -44,64% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 19,95% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 18.792 (μειωμένες κατά -9,72% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 3,69% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 51.751, το 56,13% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -36,26% από τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο (81.189) και μειωμένο κατά -1,01% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011 (52.279).

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά -21.049 θέσεις εργασίας, έναντι -34.138 τον Νοέμβριο  και -25.807 τον Δεκέμβριο του 2011.

Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας το μήνα Δεκέμβριο του 2012.

Α.      ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Α.1    ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] για το μήνα Δεκέμβριο 2012 ανήλθε σε 797.578 άτομα. Από αυτά 337.100 (ποσοστό 42,27%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 460.478 (ποσοστό 57,73%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 36,50% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  αναλογεί  το 19,53%.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 337.242 είναι άνδρες (ποσοστό 42,28%) και οι 460.336 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,72%).

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 512.349 άτομα (ποσοστό 64,24%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 203.835 άτομα (ποσοστό 25,56%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 81.394 άτομα (ποσοστό  10,21%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 380.285 άτομα (ποσοστό 47,68%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 284.440 άτομα (ποσοστό 35,66%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 123.696 άτομα (ποσοστό 15,51%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 9.157 άτομα (ποσοστό 1,15%).

Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 734.291 άτομα (ποσοστό 92,07%), στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 48.553 άτομα (ποσοστό 6,09%) και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 14.734 άτομα (ποσοστό 1,85%).

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Νοέμβριο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Δεκέμβριο 2011) καταγράφηκαν:

4     Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 11.342 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 1,44%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (11,89%) και αύξηση κατά 66.957 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 9,16% από τον Δεκέμβριο του 2011.

4     Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 872 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 0,26%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (1,63%) και αύξηση κατά 45.296 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 15,52% από τον Δεκέμβριο του 2011.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για το μήνα Δεκέμβριο 2012 ανήλθε σε 191.844 άτομα, από τα οποία 41.958 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 149.886 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 

Α.2    ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά το μήνα Δεκέμβριο ανέρχεται σε 234.455 άτομα. Από αυτά 137.543 (ποσοστό 58,66%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 70.823 (ποσοστό 30,21%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, 19.276 (ποσοστό 8,22%) είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά),  4.194 (ποσοστό 1,79%) είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομοτεχνικά επαγγέλματα, 1.998 (ποσοστό 0,85%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και 621 (ποσοστό 0,26%)  είναι λοιποί επιδοτούμενοι. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε  214.638 άτομα.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Νοέμβριο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Δεκέμβριο 2011) καταγράφηκαν:

4     Αύξηση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 19.882 άτομα και μείωση κατά -39.412 άτομα από τον Δεκέμβριο του 2011.

4     Μείωση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά -3.347 άτομα και μείωση κατά -37.416 άτομα από τον Δεκέμβριο του 2011.

4     Αύξηση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά  23.229 άτομα και μείωση κατά -1.996 άτομα από τον Δεκέμβριο του 2011.

4     Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 26.085 άτομα και μείωση κατά -33.945 άτομα από τον Δεκέμβριο του 2011.

Β.      ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Β.1    ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για το μήνα Δεκέμβριο ανέρχονται σε 49.494, μειωμένες κατά -27,07% από τον προηγούμενο μήνα  Νοέμβριο (67.867) και αυξημένες κατά 10,98% σχετικά με τον Δεκέμβριο του 2011 (44.596).

 

Β.2    ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ[2]

Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Δεκέμβριο ανέρχονται σε 22.701, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά  -6.010 άτομα.

 

 

Β.3    ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα Δεκέμβριο ανέρχονται σε 29.050, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά  -23.428  άτομα.

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 51.751, το 56,13% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -36,26% από τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο (81.189)  και  μειωμένο  κατά -1,01% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011 (52.279).

 

Β.4    ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για το μήνα Δεκέμβριο  ανέρχονται σε 18.792 αυξημένες κατά  3,69% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011 (18.124) και  μειωμένες  κατά -9,72% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο (20.816).

 

Β.5    ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ

Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα -δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις- ανέρχονται σε -21.049 έναντι -34.138 τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο  και  -25.807 τον  Δεκέμβριο του 2011.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.

 [1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2]  Ο ΟΑΕΔ θα παρουσιάζει πλέον διακριτά τα στατιστικά στοιχεία για τις καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου (δηλαδή, τις κοινώς εννοούμενες απολύσεις) από τις λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, με σκοπό τη σαφέστερη εικόνα των ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτή τη φάση δεν είναι ακόμη δυνατή η αντίστοιχη διάκριση στο πεδίο των προσλήψεων.