Σε 806.429 άτομα η εγγεγραμμένη ανεργία το Σεπτέμβριο σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ

Κοινοποίηση στα Social Media

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2015, ανήλθε σε 806.429 άτομα. Από αυτά 456.329 (ποσοστό 56,59%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 350.100 (ποσοστό 43,41%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 310.133 (ποσοστό 38,46%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 496.296  (ποσοστό 61,54%). 

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2015, ανήλθε σε 123.964 άτομα. Από αυτά 69.174 (ποσοστό 55,80%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 54.790 (ποσοστό 44,20%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 47.508  (ποσοστό 38,32%) και οι γυναίκες σε 76.456  (ποσοστό 61,68%).
  2. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Σεπτέμβριο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 114.083 άτομα, από τα οποία οι 110.643 (ποσοστό 96,98%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 3.440 (ποσοστό 3,02%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 46.445  (ποσοστό 40,71%)  και οι γυναίκες σε 67.638  (ποσοστό 59,29%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 93.227 (ποσοστό 81,72%) είναι κοινοί, 2.794 (ποσοστό 2,45%) είναι οικοδόμοι, 3.440 (ποσοστό 3,02%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.063 (ποσοστό 0,93%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 13.420 (ποσοστό 11,76%) είναι εκπαιδευτικοί, και 139 (ποσοστό 0,12%) είναι λοιποί.

 

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2015

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 815.434 806.429 -9.005 -1,10%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 130.703 123.964 -6.739 -5,16%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 106.350 114.083 7.733 7,27%

 

Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 310.133 38,46% 47.508 38,32% 46.445 40,71%
Γυναίκες 496.296 61,54% 76.456 61,68% 67.638 59,29%
Σύνολο

 

806.429 100,00% 123.964 100,00% 114.083 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 7.976 0,99% 1.045 0,84% 80 0,07%
20-24  ετών 67.663 8,39% 6.662 5,37% 4.131 3,62%
25-29 ετών 114.777 14,23% 12.790 10,32% 16.980 14,88%
30-44  ετών 325.480 40,36% 43.549 35,13% 59.958 52,56%
45-54 ετών 177.152 21,97% 29.644 23,91% 23.992 21,03%
55-64 ετών 103.841 12,88% 25.839 20,84% 8.554 7,50%
65 ετών και άνω 9.540 1,18% 4.435 3,58% 388 0,34%
Σύνολο

 

806.429 100,00% 123.964 100,00% 114.083 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

23.011 2,85% 7.397 5,97% 2.511 2,20%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

244.093 30,27% 48.193 38,88% 26.583 23,30%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 381.173 47,27% 48.455 39,09% 47.753 41,86%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 158.152 19,61% 19.919 16,07% 37.236 32,64%
Σύνολο

 

806.429 100,00% 123.964 100,00% 114.083 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

 

755.531 93,69% 111.591 90,02% 105.159 92,18%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.163 1,38% 2.280 1,84% 2.176 1,91%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 39.735 4,93% 10.093 8,14% 6.748 5,91%
Σύνολο

 

806.429 100,00% 123.964 100,00% 114.083 100,00%

 

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.