Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος βοήθειας για τους απόρους, για επτά μέρες η κατάθεση ενστάσεων

Κοινοποίηση στα Social Media

Ανακοινώθηκαν στην ΗΔΙΚΑ τα αποτελέσματα  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) ενώ ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων μπορούν να κατατεθούν εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης.

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Όπως ενημερώνει ο Δήμος Λεβαδέων τα αποτελέσματα μπορούν να βλέπουν οι δικαιούχοι μέσω της ΗΔΙΚΑ με τους κωδικούς του Taxisnet όπως ακριβώς έκαναν την αίτηση ή  να απευθύνονται στα  κατά τόπους γραφεία των Εταίρων  της Κοινωνικής Σύμπραξης, όπου κατέθεσαν την αίτησή τους.

Να σημειωθεί τέλος οτι η ένσταση κατατίθεται στους πιστοποιημένους χρήστες στα κατά τόπους γραφεία των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα  των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται.

Το σημείο εξυπηρέτησης των δυνητικά ωφελουμένων του Δήμου Λεβαδέων για την υποβολή ένστασης είναι στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Σοφοκλέους 15, 1ος όροφος, επίσης όσοι θέλουν μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια κ. Π. Βάγια, στο τηλέφωνο 2261350870.