Εκδόθηκε η προδημοσίευση για 4 επιδοτούμενα προγράμματα. Αφορά υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις (video)

Κοινοποίηση στα Social Media

Στον “αέρα” βγάζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ, την προδημοσίευση για 4 επιδοτούμενα προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Η οριστική δημοσίευση θα καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα συγκεκριμένα προγράμματα που αφορούν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.


από LAMIASTARGR