Στην επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων ο Νίκος Θηβαίος

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος, ορίστηκε μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, η οποία είναι αρμόδια επί θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι 54 βουλευτές που την απαρτίζουν καλούνται να επεξεργάζονται Σχέδια Νόμου για θέματα Παιδείας και να συμμετέχουν στην επιλογή των προσώπων που στελεχώνουν τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο οργανισμούς.