Συνεδριάζει εκτάκτως το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων για τον ΦΟΔΣΑ

Κοινοποίηση στα Social Media

Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων,  στις  14  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 18:30  με θέμα την ενημέρωση επί της διαδικασίας σύστασης του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Α.Ε.

 Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά από αίτημα δημοτικών συμβούλων και κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω της έντονης αμφισβήτησης  που έχει δημιουργηθεί επί της νομιμότητας της διαδικασίας σύστασης του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ ΑΕ και συνακόλουθα για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο.