Ο Πεσυ-άρχης ανέβασε τον προυπολογισμό του νοσοκομείο της Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Ευχαριστήρια επιστολή στον διοικητή του ΠΕΣΥ απέστειλε ο διοικητής του νοσοκομείου της Λιβαδειάς για τη ενίσχυση του προυπολογισμού του νοσηλευτικού μας ιδρύματος.

Αξίζει τώρα να δούμε και την κατανομή αυτού του επιπλέον ποσού.

Δείτε την επιστολή:

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

  Λιβαδειά   12/10/2015
5η Υγειονομική Περιφέρεια

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αρ. Πρωτ. 387
       Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-

Γ.Ν.ΘΗΒΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ-Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

   
Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αγ.Βλασίου,32100, Λιβαδειά ΠΡΟΣ:      5η Υγειονομική Περιφέρεια

  Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΔΙΟΙΚΗΤΗ κ. Αντωνίου  Νέστορα

Διεύθυνση: Γραφείο Διοικητή
Υπεύθυνος: Τζούβαλη Ζωή
Τηλέφωνο: 2261024243
FAX: 2261029042
E-mail: gramd@levadiahospital.gr

ο

 

ΘΕΜΑ: AΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Κύριε Διοικητά

Επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την πρόσφατη απόφασή σας που αφορά στην κατανομή επι πλέον πίστωσης για το Γ. Ν. Λιβαδειάς.

Το Nοσοκομείο είχε εγκαίρως ενημερώσει για την αναγκαιότητα αυτή κατανοώντας την γενικά δυσμενή οικονομική συγκυρία, που όμως το έφερε προ αδυναμίας πληρωμής ακόμα και στοιχειωδών υποχρεώσεων του ( ΔΕΚΟ) κ.λ.π) την στιγμή που αποδεδειγμένα και παρά τις ελλείψεις προσωπικού η οικονομική του λειτουργία βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο( εκτέλεση προϋπολογισμού, απορροφητικότητα επιχορηγήσεων κ.λ.π.)

Θεωρούμε συνεπώς ότι η απόφαση σας  αποτελεί μια αναγνώριση αλλά και μια επιβράβευση των προσπαθειών αυτών .

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                     ΤΩΝ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ  

 

 

 

                                               ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.- Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2.- Δ/ΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3.- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

4.- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

     5.- ΜΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ