Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Συνεδριάζει αύριο στις 7:30, το απόγευμα εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς. 

Με  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1.ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ – ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ – ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ – ΛΟΚΡΩΝ – ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στις 24/07/2015 με αριθ.Πρωτ. οικ.258 τέθηκε σε ισχύ το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Βάσει του παρόντος ΕΣΔΑ θα πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναθεώρησης των ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων) έως 30-9-2015, διότι η αναθεώρηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α τίθεται ως αιρεσιμότητα στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε συγχρηματοδότηση την νέα προγραμματική περίοδο 2014 -2020.

Προαπαιτούμενο για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ τίθεται από τον νέο ΕΣΔΑ η υποχρέωση εκπόνησης τοπικών σχεδίων διαχείρισης από τους Δήμους ή τις περιφέρειες έως τις 15-9-2015.