Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ.Σ. Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα το Δημοτικό συμβούλιο του δήμου Λεβαδέων:

1.Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Λεβαδέων 2015-2019 (Α΄Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος)

2.Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης (Αρ. Απ. Οικ. Επ. 267/2015)

3.Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων (Αρ. Απ ΕΠΟΙΖΩ 30/2015)

4.Έγκριση της υπ΄άριθμ. 247/2015  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά: Αντίτιμο χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

5Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Αγίου Βλασίου.

6.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες του 34ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα.

7.Έγκριση παράτασης της μελέτης με τίτλο:Μελέτη έργων ανακατασκευής εσωτερικού δικτύου, έργων προσαγωγής ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας Λυματων (ΕΕΛ) Οικισμού Αγ. Γεωργίου

8.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας.

9.Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, Χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος).

10.Έγκριση 2ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.

11.Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Τουρμπάκι Κοινότητας Κυριακίου και Δ.Δ. Παρορίου.

12.Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου : Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδών Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου και Φίλωνος.

13.Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου στην Εκκλησία Μεταμόρφωση του Σωτήρος και της Αρχαίας Βρύσης Δ.Δ. Δαύλειας.

14.Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Λεβαδέων λόγω του ότι ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο είδος απέβη άγονος.

15.Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας λιπαντικών Δήμου Λεβαδέων λόγω του ότι ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο είδος απέβη άγονος.

16.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας (boiler)

17.Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Αναθέσεων έργων, υπηρεσιών μελετών και προμηθειών της Κοινωφελούς  Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων. (Αρ. Απ ΚΕΔΗΛ  8/2015)