Ερώτηση για την αξιοπρεπή αμοιβή των εργαζομένων

Κοινοποίηση στα Social Media

Ερώτηση για την αξιοπρεπή αμοιβή των εργαζομένων κατέθεσαν προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εννιά βουλευτές της Λαϊκής Ενότητας μεταξύ των οποίων και οι βουλευτές Βοιωτίας Γιάννης Σταθάς και Θανάσης Σκούμας:

Αναφορικά με την Έκθεση της Ελλάδας για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, στο θέμα του «Δικαιώματος σε δίκαιη αμοιβή», καθώς και επί του ζητήματος της «Αξιοπρεπούς αμοιβής», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι σύμφωνη προς το άρθρο 4 παρ. 1 του Χάρτη του 1961, με την αιτιολογία ότι:

  • οι κατώτατες αποδοχές που ισχύουν για τους συμβασιούχους του δημοσίου τομέα δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν σε αυτούς αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης·
  • οι κατώτατες αποδοχές που ισχύουν για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν σε αυτούς αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης·
  • οι διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 8 του ν. 3863/2010 και του άρθρου 1 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 6/2012 προβλέπουν την αμοιβή των νέων κάτω των 25 ετών με κατώτατες αποδοχές που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας·
  • οι διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 8 του ν. 3863/2010 και του άρθρου 1 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 6/2012 εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των εργαζομένων ηλικίας κάτω των 25 ετών» (από τα συμπεράσματα της επιτροπής για το έτος 2014 – Δεκέμβριος 2014, που εκδόθηκαν τον Ιανουάριο 2015).

Επί του ζητήματος της «Εύλογης προθεσμίας προειδοποίησης σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης», «η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι σύμφωνη προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Χάρτη του 1961, με την αιτιολογία ότι:

  • οι αποζημιώσεις απόλυσης που καταβάλλονται στους εργατοτεχνίτες είναι ανεπαρκείς·
  • η προθεσμία προειδοποίησης και οι αποζημιώσεις απόλυσης αποκλείονται σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, και η παραβίαση που διαπιστώθηκε στην απόφαση επί της ουσίας της υπ’ αριθ. 65/2011 συλλογικής προσφυγής δεν έχει αρθεί».

Η Ελλάδα, ως παραβαίνον τις συμβατικές υποχρεώσεις του κράτος, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ως προς τη συμμόρφωσή του.

Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπάρχει καμία δέσμευση από την Ελληνική Κυβέρνηση για τη συμμόρφωση της Ελλάδας σχετικά με τα ελάχιστα δικαιώματα των εργαζομένων που αναφέρονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει σχετικά με τη συμμόρφωση της χώρας με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ του 1961;    
  • Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση αύξηση του κατωτάτου μισθού στα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους; 
  • Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την επαναφορά -των προ μνημονίων- ρυθμίσεων σχετικά με την αποζημίωση λόγω απόλυσης;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές: Σκούμας Αθανάσιος, Γαϊτάνη Ιωάννα, Δελημήτρος Κώστας, Ιωαννίδης Ηλίας, Κριτσωτάκης Μιχάλης, Κυρίτση Αγλαϊα, Λεουτσάκος Στάθης, Σταθάς Γιάννης, Χαραλαμπίδου Δέσποινα