Σε 817.787 άτομα ανήλθε η ανεργία τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ

Κοινοποίηση στα Social Media

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούλιο 2015, ανήλθε σε 817.787 άτομα. Από αυτά 463.595 (ποσοστό 56,69%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 354.192 (ποσοστό 43,31%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 312.235 (ποσοστό 38,18%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 505.552  (ποσοστό 61,82%). 

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούλιο 2015, ανήλθε σε 134.763 άτομα. Από αυτά 72.678 (ποσοστό 53,93%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 62.085 (ποσοστό 46,07%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 50.718  (ποσοστό 37,63%) και οι γυναίκες σε 84.045  (ποσοστό 62,37%). 
  1. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Ιούλιο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 101.257 άτομα, από τα οποία οι 97.655 (ποσοστό 96,44%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 3.602 (ποσοστό 3,56%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 44.302  (ποσοστό 43,75%)  και οι γυναίκες σε 56.955  (ποσοστό 56,25%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 81.815 (ποσοστό 80,80%) είναι κοινοί, 3.686 (ποσοστό 3,64%) είναι οικοδόμοι, 3.602 (ποσοστό 3,56%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.380 (ποσοστό 1,36%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 10.664 (ποσοστό 10,53%) είναι εκπαιδευτικοί, και 110 (ποσοστό 0,11%) είναι λοιποί.

 

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ 2015

ΙΟΥΝΙΟΣ2015 ΙΟΥΛΙΟΣ2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 803.687 817.787 14.100 1,75%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 129.773 134.763 4.990 3,85%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 77.960 101.257 23.297 29,88%

 

 

Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 312.235 38,18% 50.718 37,63% 44.302 43,75%
Γυναίκες 505.552 61,82% 84.045 62,37% 56.955 56,25%
Σύνολο  817.787 100,00% 134.763 100,00% 101.257 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 7.790 0,95% 1.088 0,81% 53 0,05%
20-24  ετών 65.882 8,06% 6.634 4,92% 3.991 3,94%
25-29 ετών 115.353 14,11% 14.809 10,99% 16.504 16,30%
30-44  ετών 334.895 40,95% 51.156 37,96% 52.588 51,94%
45-54 ετών 180.851 22,11% 31.171 23,13% 19.944 19,70%
55-64 ετών 103.815 12,69% 25.704 19,07% 7.797 7,70%
65 ετών και άνω 9.201 1,13% 4.201 3,12% 380 0,38%
Σύνολο  817.787 100,00% 134.763 100,00% 101.257 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση 20.775 2,54% 6.912 5,13% 2.356 2,33%
Υποχρεωτική εκπαίδευση(έως 3η Γυμνασίου) 248.349 30,37% 50.586 37,54% 24.858 24,55%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 385.232 47,11% 51.898 38,51% 43.418 42,88%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 163.431 19,98% 25.367 18,82% 30.625 30,24%
Σύνολο  817.787 100,00% 134.763 100,00% 101.257 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι 769.046 94,04% 122.306 90,76% 91.767 90,63%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.052 1,35% 2.269 1,68% 2.059 2,03%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 37.689 4,61% 10.188 7,56% 7.431 7,34%
Σύνολο  817.787 100,00% 134.763 100,00% 101.257 100,00%

 

 

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.