Οριστική λύση στην ύδρευση του Μαζίου

Κοινοποίηση στα Social Media

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αντλιοστασίου στο Μάζι Αλιάρτου με το οποίο λύνεται οριστικά το χρόνιο πρόβλημα ύδρευσης του υψηλού οικισμού του χωριού (περίπου 25 σπίτια).
Η κατασκευή του αποτελεί το τελευταίο στάδιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης που έχει γίνει τα τελευταία τρία χρόνια στο Μάζι και περιλάμβανε, την κατάργηση αγωγών αμιάντου, την σύνδεση των παροχών στο καινούργιο δίκτυο και το αντλιοστάσιο για τον υψηλό οικισμό.
Η κατασκευή του είναι μέρος της του σχεδιασμού της δημοτικής αρχής να λύσει οριστικά τα προβλήματα επάρκειας και ασφάλειας του πόσιμου ύδατος σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου, με όποιες παρεμβάσεις απαιτούνται στο καθένα και πραγματοποιείται με ίδιους πόρους.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Π.Ντασιώτης