Τα “σπάνε” Γιάννης Σταθάς και Ραχήλ Μακρή. Ρωτάνε τον υπουργό οικονομικών αν η Τρόικα έχει πρόσβαση στα ΑΦΜ

Κοινοποίηση στα Social Media

Βάσει δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο, η Τρόικα έχει πρόσβαση στα ΑΦΜ των Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών, δηλαδή στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Εσόδων.

Σε περίπτωση που ευσταθεί το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων, τότε στα ΑΦΜ, τα οποία σημειωτέον αποτελούν απόρρητα προσωπικά δεδομένα, έχουν πρόσβαση οι τράπεζες, δημόσιες και ιδιωτικές κ.α., όπως και Διεθνείς Οργανισμοί που ουδεμία σχέση έχουν με τα ΑΦΜ.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Αληθεύουν οι ισχυρισμοί των δημοσιευμάτων;
2. Αν ναι, ποια φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, εθνικοί ή και διεθνείς οργανισμοί έχουν πρόσβαση στα ΑΦΜ των Ελλήνων Φορολογουμένων και δυνάμει ποιόν νομικών διατάξεων την απέκτησαν;
3. Ειδικότερα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσβαση στα ΑΦΜ των Ελλήνων Φορολογουμένων, δυνάμει ποιόν νομικών διατάξεων την απέκτησε και από πότε;
4. Έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρόσβαση στα ΑΦΜ των Ελλήνων Φορολογουμένων, δυνάμει ποιόν νομικών διατάξεων την απέκτησε και από πότε;
5. Έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρόσβαση στα ΑΦΜ των Ελλήνων Φορολογουμένων, δυνάμει ποιόν νομικών διατάξεων την απέκτησε και από πότε;
6. Υφίσταται κώδικας δεοντολογίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς σχέδιο ασφαλείας και σχέδιο έκτακτης ανάγκης στην Γενική Γραμματεία Εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;
7. Εκτός από τα ΑΦΜ ποια άλλα προσωπικά δεδομένα Ελλήνων πολιτών έχουν δοθεί σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ΔΝΤ από την Γενική Γραμματεία Εσόδων και βάση ποιας διάταξης νόμου;
8. Εάν έχουν δοθεί προσωπικά δεδομένα Ελλήνων πολιτών ποιος Υπουργός και ποιος Γενικός Γραμματέας υπογράφουν την σχετική πράξη/εις;
9. Έχει ενημερωθεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την παραχώρηση στοιχείων των Ελλήνων Πολιτών σε Διεθνείς Οργανισμούς;
10. Εάν ναι, έχει δώσει την συγκατάθεση της;
11. Εάν όχι, γιατί;
12. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Ελλήνων Πολιτών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει καταθέσει κώδικα δεοντολογίας, σχέδιο ασφαλείας και σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα στοιχεία αυτά;
13. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Ελλήνων Πολιτών για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει καταθέσει κώδικα δεοντολογίας, σχέδιο ασφαλείας και σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα στοιχεία αυτά;
14. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Ελλήνων Πολιτών για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει καταθέσει κώδικα δεοντολογίας, σχέδιο ασφαλείας και σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα στοιχεία αυτά;
15. Έχει διενεργηθεί διοικητική εξέταση για τις ανωτέρω ενέργειες;
16. Έχει διαβιβαστεί σχετικό αίτημα διερεύνησης στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, λόγω αρμοδιότητας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σταθάς Γιάννης

Ραχήλ Μακρή