Χωρίς πρόστιμο μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου οι άδειες για γεωτρήσεις και πηγάδια

Κοινοποίηση στα Social Media

Χωρίς πρόστιμο μπορούν να καταθέσουν αίτηση αδειοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου 2015 οι ενδιαφερόμενοι χρήστες ιδιωτικών σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις, πηγάδια, κτλ), σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ όπως ενημερώνει ο Δήμος Λεβαδέων.

Παράλληλα κάνει γνωστό πως μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμα.

Πιό συγκεκριμένα θα επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015, για κάθε μήνα καθυστέρησης και με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1 Ιανουαρίου 2016. Η καταβολή του προστίμου και η προσκόμιση σχετικού παραστατικού στην αδειοδοτούσα αρχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης.

Στην περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. αρκεί η προσκόμιση στην αδειοδοτούσα αρχή παραβόλου 100 ευρώ υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται από την Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή της και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου.

Ο Δήμος Λεβαδέων καλεί τους κάτοχους και τους χρήστες υφιστάμενων σημείων υδροληψίας που δεν έχουν καταθέσει φάκελο αδειοδότησης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή στο Δήμο Λεβαδέων, της προβλεπόμενης αίτησης- φακέλου αδειοδότησης.

Καταλήγοντας υπενθυμίζει ότι η διαδικασία για την κατάθεσης φακέλου για έκδοση άδειας χρήσης υφιστάμενων υδροληψιών γίνεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος (αρμόδια υπάλληλος, Χατζημανώλη Γεωργία, Γεωπόνος, τηλ 2261350871) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.