Νέα Αναβολή Δημοπρασιών στην περιφέρεια.

Κοινοποίηση στα Social Media

Έμμεσα η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας “τραβάει” το χαλί κάτω από τα πόδια της κυβέρνησης για την ασφυκτική οικονομική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους.

Ο περιφερειάρχης με δελτίο τύπου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες για τη νέα αναβολή στις προγραμματισμένες δημοπρασίες για έργα και μελέτες στην περιφέρεια.

Η περιφέρεια Στερεάς κατά τα φαινόμενα θα συμμετάσχει ενεργά  στις προεκλογικές ζυμώσεις εν όψει των εκλογών που προαλοίφονται για την περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της περιφέρειας:

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι οι προγραμματισμένες για την 21η Ιουλίου 2015 δημοπρασίες έργων και μελετών, αναβάλλονται, για λόγους ανωτέρας βίας, για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η λήψη εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες.