Νέος Κανονισμός Άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποίηση στα Social Media

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στην Άμφισσα, εγκρίθηκε το σχέδιο του νέου σύγχρονου Κανονισμού Άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου, που καταρτίστηκε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, μετά από διαβούλευση με τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, τους Δημάρχους της περιοχής και τους ενδιαφερόμενους αγρότες.

Με τον Κανονισμό, οργανώνεται η διαδικασία διαχείρισης της άρδευσης από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας σε νέα δίκαιη και αποτελεσματική βάση, οριοθετούνται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των καλλιεργητών και των ιδιοκτητών των αρδευόμενων εκτάσεων, οι απαγορεύσεις, οι απαλλαγές, τα όργανα, οι διαδικασίες και οι κυρώσεις στους παραβάτες, με στόχο από τη νέα αρδευτική περίοδο, η άρδευση να γίνει δίκαιη, αναλογική και αποτελεσματική. Παράλληλα, επιδιώκεται η ορθολογική και λελογισμένη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της περιοχής και των υδάτινων πόρων εν γένει, με πνεύμα εξοικονόμησης.

Το επόμενο βήμα είναι η ανάθεση της εκπόνησης της συνολικής μελέτης ευρύτερων παρεμβάσεων και εκσυγχρονισμού του συστήματος και των υποδομών άρδευσης της περιοχής, που θα αποτελέσει τη βάση διεκδίκησης ειδικής χρηματοδότησης των  έργων και των διαρρυθμίσεων που θα απαιτηθούν, με στόχο τη δημιουργία πρότυπου και πρωτοποριακού συστήματος άρδευσης και αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Ο Περιφερειάρχης, Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε: «Το Κωπαϊδικό Πεδίο σταδιακά αλλάζει. Τα προβλήματα που κληρονομήσαμε είναι πολλά. Ωστόσο, καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να τα επιλύσουμε. Ο νέος Κανονισμός Άρδευσης αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι καταρτίστηκε έπειτα από μία ευρεία συνεργασία μεταξύ των παρατάξεων του Συμβουλίου μας, των Δημάρχων της περιοχής αλλά και των αγροτών. Η Κωπαΐδα, το δικό μας «περιβόλι», αυτή η σημαντική πηγή ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα στην Περιφέρειά μας, θα σταθεί και πάλι όρθια».