Από σήμερα το 23% στα καταστήματα εστίασης. Προειδοποίηση για αλλαγές σε ταμειακές και τιμικαταλόγους

Κοινοποίηση στα Social Media

Άμεση προειδοποίηση στα καταστήματα εστίασης απευθύνει με επιστολή του ο αρμόδιος σύλλογος της πρώην επαρχίας Θήβας για τις διορθωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε ταμειακές μηχανές και τιμοκαταλόγους.

Ο νόμος που ήδη ψηφίστηκε (Ν. 4334/16-7-2015 (ΦΕΚ Α΄80/16-7-2015) )«Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» ο συντελεστής τους φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε 23% για τα καταστήματα εστίασης ισχύει από σήμερα 16 Ιουλίου.

Στο 13% παραμένει μόνο το νερό.