7η Συνεδρίαση Περιφ.Συμβουλίου στην Άμφισσα – Νέα Ημερομηνία Τετάρτη 15/7/2015

Κοινοποίηση στα Social Media

Σας προσκαλούμε στην 7η τακτική συνεδρίαση (εξ αναβολής) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ. στο «Γιάγτζειο – Κορδώνειο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας» (Κορδώνη 1, Πλατεία Ησαΐα, Άμφισσα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

  • Ανακοινώσεις Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνας Δ. Παπαναστασίου,
  • Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη.

 

 

Θέμα 1ο Συζήτηση για θέματα που άπτονται του έργου «Δίκτυο Ανοικτών Διωρύγων Πεδιάδας Μόρνου».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Κωνσταντίνος Μίχος

 

Θέμα 2ο Λήψη Απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ επικουρικών ιατρών στις άγονες, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 20 του Ν. 4213/2013.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

 

Θέμα 3ο Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

                  

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα 4ο Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 80/2015 Απόφασης ΠΣ με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

 

Θέμα 5ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας.
Εισηγήτρια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

 

                   ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέμα 6ο Αίτημα στήριξης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος της διεκδίκησης για τους Δελφούς του τίτλου «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Αθλητισμού & Πολιτισμού κ. Ηλίας Σανίδας

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Θέμα 7ο Έγκριση  διενέργειας διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τα αδιάθετα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων σχολικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017 για κατόχους οχημάτων ΔΧ και ελλείψει αυτών για κατόχους οχημάτων ΙΧ.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέμα 8ο Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης Κωπαϊδικού Πεδίου.
Εισηγήτρια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Θέμα 9ο Έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας

        

Θέμα 10ο Έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας & Κάθε Μορφής Διακρίσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Εισηγητής Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας

 

Θέμα 11ο Έγκριση του Περιφερειακού σχεδιασμού για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Εισηγητής Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας

 

Θέμα 12ο Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2019.
Εισηγητής Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας

 

Θέμα13ο Έγκριση της Συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Επικεφαλής Εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.
Εισηγητής Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας

 

Θέμα 14ο Έγκριση της Συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Επικεφαλής Εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.
Εισηγητής Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας

 

Θέμα 15ο Έγκριση της Συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Επικεφαλής Εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
Εισηγητής Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας

 

Θέμα 16ο Έγκριση της Συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Επικεφαλής Εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.
Εισηγητής Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας

 

                   ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ

Θέμα 17ο Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2015 που αφορά το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ).
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 18ο Έγκριση προϋπολογισμών και υποέργων (1η τροποποίηση), στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017» της  ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

 

Θέμα 19ο Έγκριση προϋπολογισμών και υποέργων (1η τροποποίηση), στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017» της  ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

 

Θέμα 20ο Έγκριση προϋπολογισμών και υποέργων (2η τροποποίηση), στα πλαίσια του του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 της  ΣΑΕΠ 566 που αφορά «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

 

Θέμα 21ο Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2015.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

 

Θέμα 22ο Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας, για το έτος 2015.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

 

Θέμα 23ο Έγκριση προϋπολογισμών και υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 της  ΣΑΕΠ 566 που αφορά «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

 

Θέμα 24ο Έγκριση 1ης τροποποίησης του  Περιφερειακού  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από  πιστώσεις Σ.Α.Ε. 048  (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.), έτους 2015, για την Π.Ε. Βοιωτίας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

 

                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Θέμα 25ο Αποδοχή δωρεάς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε.».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας κ. Φάνης Σπανός

 

Θέμα 26ο Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.
Εισηγήτρια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

 

Θέμα 27ο Συμπλήρωση -Τροποποίηση της αρ. 234/2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου    «Περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον Προϋπολογισμό του έτους 2015 και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές

 

Θέμα 28ο Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2014, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές

 

Θέμα 29ο 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έτους 2015, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές

Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ