Ενημέρωση από τον Δήμο Λεβαδέων για τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής

Κοινοποίηση στα Social Media

Ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα αποτελέσματα του Προγράμματος Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης για τις Παροχές του ν. 4320/2015 (που προβλέπει για τους δικαιούχους δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, επίδομα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης και επιδότηση σίτισης.

Οι πολίτες που έχουν υποβάλλει αίτηση μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Λεβαδέων.

Όπως έκανε γνωστό ο Δήμος Λεβαδέων για τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων στους πίνακες αναγράφεται αντί ονοματεπώνυμου ο μοναδικός κωδικός αριθμός της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και το αποτέλεσμα (εγκρίθηκε- απορρίφθηκε ανά παροχή).

Όσοι πολίτες έχουν δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα λάβουν και προσωποποιημένη πληροφόρηση στη διεύθυνση αυτή.

Για τις περιπτώσεις των απορριφθεισών αιτήσεων προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής Αίτησης Επανεξέτασης επί του συγκεκριμένου λόγου απόρριψης που αναφέρεται στα αποτελέσματα, η οποία υποβάλλεται στα ΚΕΠ έως  και την Παρασκευή  3 Ιουλίου 2015.

Στην αίτηση επανεξέτασης που εκτυπώνεται από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ, δύναται να προσκομιστεί κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την πραγματική του κατάσταση και αποδεικνύει ότι δικαιούται την παροχή.

Αίτημα επανεξέτασης δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί για τις περιπτώσεις που η παροχή δεν εγκρίθηκε λόγω εφαρμογής κριτηρίων προτεραιότητας.

Τέλος σημειώνεται πως τα αιτήματα επανεξέτασης (οι ενστάσεις) με τα συνημμένα σε αυτά δικαιολογητικά θα αποσταλούν στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να μετά την επανεξέτασή τους να οριστικοποιηθούν τα τελικά αποτελέσματα.