Ανάγκη άμεσης τοποθέτησης νέου προϊστάμενου στον ΟΑΕΕ Θήβας.

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο ΟΑΕΕ Θήβας καλύπτει μια αρκετά μεγάλη γεωγραφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της βιομηχανικής ζώνης Οινοφύτων-Σχηματαρίου, γεγονός που συνεπάγεται μεγάλο όγκο συναλλασσομένων που απαιτεί καλή οργάνωση και συντονισμό από τον προϊστάμενο του Τμήματος ΟΑΕΕ Θήβας ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.

Βάσει των παραπάνω, τεράστιο πρόβλημα αναμένεται να δημιουργηθεί στον ΟΑΕΕ Θήβας με την επικείμενη αποχώρηση του προϊστάμενου της Υπηρεσίας, ο οποίος καλύπτει και τον τομέα των συντάξεων, χωρίς να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την άμεση αντικατάστασή του.

Από την απουσία προϊστάμενου στον ΟΑΕΕ Θήβας θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του ΟΑΕΕ όσον αφορά τόσο τις συντάξεις, όσο και τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχει το εν λόγω Τμήμα του ΟΑΕΕ. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι η έλλειψη προϊσταμένου στο παρελθόν για οκτώ (8) μήνες δημιούργησε σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του γραφείου και φυσικά στην εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.

Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να τοποθετηθεί νέος προϊστάμενος στον ΟΑΕΕ Θήβας και να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος ΟΑΕΕ Θήβας;
Ο ερωτών βουλευτής

Σταθάς Γιάννης