Σύμβαση της ΔΕΥΑ Θήβας με ΕΥΔΑΠ Παγίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Υπεγράφη τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 στη Θήβα η σύμβαση μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ) και της εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ με εγγυητή το Δήμο Θηβαίων, για την υδροδότηση με αδιύλιστο νερό της Δημοτικής Ενότητας Θήβας.

Η σύμβαση ολοκληρώθηκε μετά από μία μεγάλη προσπάθεια δύο (2) ετών, μεταξύ των εμπλεκομένων φορών (Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) με διαρκή και σκληρή διαπραγμάτευση, δικαστικές προσφυγές και αποφάσεις της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η μείωση κατά 55% της τιμής αγοράς του νερού, όπως προκύπτει από την υπογραφείσα σύμβαση και η μείωση των δαπανών βελτιώνει την οικονομική θέση της ΔΕΥΑΘ και συνδράμει στη βιωσιμότητά της.