Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές για ευπαθείς ομάδες μεταναστών και στη Βοιωτία

Κοινοποίηση στα Social Media

Υλοποιείται και στη Βοιωτία με την συμμετοχή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ το πρόγραμμα Προώθησης της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες μεταναστών, καθώς και σε μονάδες απεξάρτησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Πολιτών Τρίτων Χωρών.

Το έργο θα υλοποιείται έως τις 30 Ιουνίου 2015 με λειτουργία δύο εκπαιδευμένων διαπολιτισμικών μεσολαβητών σε δύο φορείς του νομού και πιο συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς στα Αλβανικά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 μμ από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη και από τις 3 μμ μέχρι τις 11 το βράδυ κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, στον Σύλλογο Οικογενειών Ψυχικής Υγείας Βοιωτίας στα Αγγλικά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ ενώ υπάρχει η δυνατότητα και στο Νοσοκομείο της Θήβας επίσης στα Αγγλικά κατόπιν όμως πρόσκλησης.

Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να ωφεληθούν πολίτες τρίτων χωρών που είναι διπλά ευάλωτοι λόγω ηλικίας, φύλου, σωματικής και πνευματικής αναπηρίας, σωματικής ή ψυχολογικής ασθένειας ή εξάρτησης.

Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης ενδεικτικά θα αφορούν την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μεταναστών με τους λειτουργούς των φορέων μέσω της παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, την υποστήριξη των μεταναστών στην συμπλήρωση εγγράφων και τη συνοδεία των μεταναστών κατά την κίνησή τους στον εκάστοτε φορέα

Στόχοι της παρέμβασης είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων και των ασθενών πολιτών τρίτων χωρών στις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας, η ευαισθητοποίηση των δημόσιων λειτουργών και των ευρύτερων κοινωνικών φορέων σχετικά με την φιλική προς τους μετανάστες παροχή υπηρεσιών πρόληψης και θεραπείας και η διευκόλυνση του έργου των κοινωνικών λειτουργών, διοικητικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κ.ο.κ στις υπηρεσίες αυτές και η γεφύρωση των όποιων πολιτισμικών διαφορών καθιστούν δυσχερή την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου τους.