Συγκέντρωση σιτηρών από τον ΑΙΧΜΕΑ

Κοινοποίηση στα Social Media

Σας ενημερώνουμε ότι για την καλλιεργητική περίοδο του έτους 2015 Ο Α.Σ. ΑΙΧΜΕΑΣ θα διενεργήσει ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ.
Ο παραγωγός θα παραδίδει το προϊόν του στις αποθήκες του Α.Σ. ΑΙΧΜΕΑ και μετά την πώληση του προϊόντος θα εισπράττει την αντίστοιχη αξία του, αφού γίνει η παρακράτηση της προμήθειας, για την κάλυψη των διαχειριστικών της εξόδων.
Επίσης, ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να κλείνει τις ποσότητες που παραδίδει στις αποθήκες με τιμή ημέρας που θα έχει ανακοινωθεί και θα εξοφλείται εντός πέντε (5) ημερών.
Επιπλέον, θα δίδονται έξοδα μεταφοράς για όποιον μεταφέρει το προϊόν στις αποθήκες 5,00 €/τόνο.
Η συγκέντρωση θα γίνει στις αποθήκες του Συνεταιρισμού Στη Θέση «ΜΑΡΑΘΙΑΣ» στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιβαδειάς (από 18 Ιουνίου 2015 θα είναι ανοιχτά τα κέντρα συγκέντρωσης)
ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ θα πρέπει να έχουν μαζί τους και το Δελτίο Αποστολής.
Υπεύθυνος: Αγγελόπουλος Βασίλης (Τηλ: 2261024697, 6977782901)