Δέσμευση για συνέχεια του αγώνα στο πλευρό των εμπόρων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 ώρα 7:00μμ στα γραφεία του συλλόγου με το εξής πρόγραμμα εργασιών:

Χαιρετισμός και τοποθετήσεις Προέδρου για τις δράσεις του Δ.Σ.
Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης κατόπιν πρότασης του Δ.Σ με πρόεδρο τον κ. Τσιτσικλή Δημήτριο και Γραμματέα την κα. Τρόκα Ζωή.
Παρουσίαση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου από 27 Μαΐου 2014 έως 10 Ιουνίου 2015 από τον Γενικό Γραμματέα κ. Αγνιάδη Παναγιώτη.
Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 από τον Οικονομικό Επόπτη κ. Ζησιμόπουλο Θεόδωρο.
Παρουσίαση Προϋπολογισμού Χρήσης 2015 από τον Οικονομικό Επόπτη κ. Ζησιμόπουλο Θεόδωρο.
Παρουσίαση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής από τον κ. Μπαρδάκα Βασίλειο.
Τοποθετήσεις των μελών και διάλογος με το Διοικητικό Συμβούλιο.
Έγκριση Πεπραγμένων από 27 Μαΐου 2014 έως 10 Ιουνίου 2015 και Οικονομικού Απολογισμού από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014.
Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

Ο πρόεδρος κ. Καλογρηάς και το Δ.Σ ευχαρίστησε τα μέλη για την καθολική τους συμμετοχή στις δράσεις που πραγματοποιούνται και δεσμεύτηκε ότι το Διοικητικό συμβούλιο θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο πλευρό τον συναδέλφων καταβάλλοντας καθημερινά αγώνες και έντονη διεκδικητική παρουσία προς θεσμικά όργανα και φορείς.