Γενική συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς στις 10 Ιουνίου 2015

Κοινοποίηση στα Social Media

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

 

 Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

 

          Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού  Συλλόγου Λιβαδειάς, αποφάσισε  σύμφωνα με το Νόμο και με το Καταστατικό, τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των  Μελών  του  Συλλόγου.

          Συγκεκριμένα η πρώτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε για την  Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015, η δεύτερη για την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015 και η τρίτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2015, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00μ.μ., στις εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται επί της οδού Στρ. Ιωάννου 24, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Ε.Σ. Λιβαδειάς.

           Για την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων που δημιουργεί η ματαίωση,  λόγω έλλειψης απαρτίας, των συγκλήσεων της 27ης Μαΐου 2015,  και της 3ης Ιουνίου  2015  ,  η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει οριστικά την

10η Ιουνίου 2015.

 

                  Τα Θέματα  της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το Καταστατικό είναι τα  ακόλουθα :

 

  1. Έγκριση Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού έτους 2014

 

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015

 

III. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

  1. Ανακοινώσεις

 

Με  συναδελφικούς  χαιρετισμούς

 

 

 

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΝΙΑΔΗΣ