Μετατάξεις και μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού του ΕΣΥ για σοβαρούς οικογενειακούς και οικονομικούς λόγους.

Κοινοποίηση στα Social Media

Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολλά νοσοκομεία της χώρας από την έλλειψη ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού.
Υπάρχουν γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό, που έχουν ζητήσει μετάταξη ή μετακίνηση, η οποία δεν έχει εγκριθεί, με αποτέλεσμα να έχουν αναγκαστεί για οικογενειακούς, οικονομικούς και άλλους λόγους, να πάρουν άδεια άνευ αποδοχών.
Συνέπεια αυτού, είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να χάνει σε ανθρώπινο δυναμικό, από τη μη έγκριση των αιτημάτων, είτε από τα νοσοκομεία, είτε από τις ΥΠΕ, είτε από το Υπουργείο Υγείας.
Με βάση τα ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί ώστε γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ που έχουν ζητήσει μετάταξη ή μετακίνηση για σοβαρούς οικογενειακούς και οικονομικούς λόγους και έχουν πάρει άδεια άνευ αποδοχών, να μετακινηθούν ή να μεταταχθούν, σύμφωνα με το αίτημά τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σταθάς Γιάννης

Ζαχαριάς Κώστας